EIDSVOLL PLAYBACKTEATERFORENING

”Teater for inkludering og mangfold i Eidsvoll – mot 2014”

Pressemelding   •   feb 17, 2014 16:15 CET

I Jubileumsåret 2014 er det mye spennende som skjer i Eidsvoll. Både Stortinget og kommunen er opptatt av at Grunnlovsjubileet skal være inkluderende, og nå bredt ut til ulike deler av befolkningen.

Prosjektet ”Teater for inkludering og mangfold i Eidsvoll – mot 2014” er et flerkulturelt prosjekt som startet september 2012 og strekker seg over to år fram til grunnlovsjubileet 2014. Prosjektet oppsto som et samarbeidsprosjekt mellom Synne Platander og Eidsvoll Frivilligsentral og drives i dag av Eidsvoll Playbackteaterforening. Prosjektleder er Synne Platander. Prosjektet har fått støtte fra både Teatermangfold (Norsk teaterråd) og Eidsvoll kommune, og i mai presenteres forestillingen «Stemmer» som bidrag til jubileumsfeiringen, i samarbeid med Eidsvoll Frivilligsentral og Eidsvoll 1814.

STEMMER på facebook

Siden høsten 2012 har deltakere med ulik språklig og kulturell bakgrunn fått opplæring i playbackteater og begynt å gi forestillinger for publikum. Historier fra virkeligheten fortelles og dramatiseres som improvisert teater. Grunntanken er at alle bærer historier som er verd å dele. Vi setter ord på erfaringer fra ulike ståsted og perspektiv. I playbackteater lyttes det fokusert, og ofte kjenner vi igjen oss i hverandres fortellinger. Det skaper tilhørighet. Når vi lever oss inn i andres opplevelse, bygges det broer og skapes forståelse, uansett om opplevelsen er lik eller ulik vår egen. Språk og kultur kan lett bli hinder i kommunikasjonen. I prosjektet jobber vi med å overbrygge slike hinder og møtes som mennesker på lik linje. Alles stemmer er viktige. Alle har noe å si!

Noen av historiene fra prosjektet er med i det nyskrevne teaterstykket «Stemmer». Forestillingen tar utgangspunkt i autentiske historier fra deltakere i prosjektet. Stemmer fra innvandrere og nordmenn i dag, møter stemmer fra fortiden i en forestilling om identitet, frihet og tilhørighet i en verden i stadig forandring. Hva vil det egentlig si å være menneske? Hva betyr det å høre til? Dette er noen av spørsmålene forestillingen vil belyse.

Synne Platander står for manus og regi, og på scenen møter vi skuespillere fra Teater Mango. Forestillingen presenteres i Wergelands Hus på Eidsvoll Verk 21., 22. og 24. mai i år. 

Kontakt prosjektleder

I juni 2013 ble Eidsvoll Playbackteaterforening etablert og registrert som frivillig forening i Brønnøysundregisteret. Foreningen er åpen for alle som er interesserte i playbackteater som verktøy for inkludering og mangfold i Eidsvoll og omegn. 

Eidsvoll Playbackteaterforening har fått innvilget støtte til prosjektet fra Eidsvoll kommune, kr 140.000,-, og kr 75.000,- fra Norsk Teaterråd. Dermed kan prosjektet fortsette videre mot 2014, samtidig som vi søker støtte fra flere kanter for å kunne gjennomføre jubileumsforestillingen med den kvalitet vi ønsker.

Kontakt Eidsvoll Playbackteaterforening