FINN.no

Tegn på at stillingsmarkedet snur

Pressemelding   •   mai 21, 2016 07:15 CEST

Antall utlyste stillinger på FINN de fire første månedene i 2016 tyder på at stillingsmarkedet er i ferd med å snu. I første tertial i 2016 ble det utlyst 76 101 stillinger på markedsplassen, dette er en økning på 4,3 prosent fra samme periode i 2015.

Det er fortsatt store utslag innenfor ulike bransjer og geografier, spesielt Vestlandet har en svak utvikling, mens Østlandet har en positiv tendens. Like fullt er totalen i stillingsmarkedet i ferd med å snu, og antall ledige stillinger har økt siden samme periode i fjor.


Viktig korrektiv

- Gitt uroen i arbeidsmarkedet, hadde vi forventet en større nedgang i antall utlyste stillinger. Slik sett er tallene et viktig korrektiv til svartmalingen av arbeidsmarkedet vi opplever fra enkelte analytikere og medier. Det som er interessant med FINN sine tall er at de uttrykker et faktisk behov for arbeidskraft og er sånn sett en god temperaturmåler på hvordan markedet er akkurat nå, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Fredrik Schjold.


Tre av fire i jobbprosess

Ifølge FINN jobbs årlige jobbundersøkelse holder en av tre arbeidstakere seg løpende orientert om jobbmarkedet. Rundt 75 prosent av de spurte har enten vært i prosess siste to årene eller kan tenke seg å gå inn i en jobbskifte-prosess i løpet av de neste to årene. Disse tallene bekreftes av trafikken til FINN jobb, i gjennomsnitt har mer enn 625 000 unike brukere besøkt FINN.no og sett på jobbannonser hver uke hittil i år.


Vekstbransjer

Nedgangen innen oljeindustrien fortsetter, men antall stillinger innen helse- og omsorg, industri og produksjon og bygg og anlegg øker. Bygg- og anleggsbransjen er blant dem som opplever god vekst sammenlignet med året før. Hittil i år (til og med april) ble det utlyst 13 349 stillinger innen bygg og anlegg. I samme periode i fjor 9 184 stillinger.

- I hele fjor var arbeidsmarkedet innen bygg- og anleggsbransjen ganske stabilt. Første del av 2016 ser vi imidlertid en solid oppgang i antall utlyste stillinger. Dette tyder på at flere prosjekter er godt i gang igjen, og at det er en optimisme i bransjen, sier Schjold.