NHO

Tid for handling i klimapolitikken - 18.februar

Pressemelding   •   feb 17, 2010 16:11 CET

Konferanse om virkemidler i klimapolitikken i Næringslivets hus, Middelthunsgt 27, Majorstuen, Oslo 18.februar 2010, kl 09.00-12.00.

Det er tid for handling i klimapolitikken.

NHO og Næringslivets klimapanel har i Næringslivets klimahandlingsplan foreslått tiltak for raskere utslippsreduksjoner. Med Klimakur 2020 har politikerne nå et godt grunnlag for å velge virkemidler for å nå de politiske målsetningene. Hvilke virkemidler må til for å stimulere til raske og størst mulige klimagassreduksjoner, og samtidig legge grunnlag for et konkurransedyktig næringsliv i et bærekraftig lavutslippssamfunn?

Kl. 08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen

09.05 Klimakur 2020

v/Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet

Ellen Hambro, Klima- og forurensningsdirektoratet

09.50 Næringslivets klimahandlingsplan

v/ Petter Haas Brubakk, NHO

Pause

10.30

10.45 Virkemidler i klimapolitikken

v/ Pål Prestrud, CICERO

Debatt om valg av virkemidler

Panel:

Erling Sande, Sp

Ketil Solvik-Olsen, Frp

Nikolai Astrup, Høyre

12.00 Avslutning og lunsj

Velkommen

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.petersen@nho.no Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside: