Tide ASA

Tide konsernet 4. kvartal 2009 og foreløpig for året 2009

Pressemelding   •   feb 26, 2010 00:07 CET

Omsetningen var 889 MNOK i 4. kvartal 2009 mot 874
MNOK i 4. kvartal 2008. Omsetningen for året var
3.467 MNOK mot 3.221 MNOK forrige år.

EBITDA utgjorde 104 MNOK i 4. kvartal 2009 mot 5 MNOK
i 4. kvartal 2008. EBITDA utgjorde 590 MNOK i 2009
mot 368 MNOK i 2008.

Likviditetsbeholdning var på 492 MNOK pr. 31.12.09
mot 102 MNOK pr. 31.12.08.

Total kontraktsreserve ved utgangen av 2009 var på
ca. 17.000 MNOK.

Styret foreslår et utbytte for 2009 på 3,00 NOK per
aksje.


Fremtidsutsikter

Styret er tilfreds med den sterke forbedringen i
kontantstrøm fra drift i 2009 og
likviditetsbeholdningen pr. 31.12.2009. Det bekrefter
at omstillingen og kostnadseffektiviseringene i 2009
har vært vellykket.

Tides konkurransekraft er styrket og styret anser
konsernet for å være godt posisjonert i konkurransen
om kommende anbud.


Kontaktpersoner

Presse:
Bjørn Ove Børnes, konsernsjef, mobil: 918 12 780

Investor relations:
Knut Eriksen, finansdirektør, mobil: 951 49 887

Om Tide
Tide er et av landets største privateide
transportselskaper. Selskapet driver
passasjertransport med buss og hurtigbåt, reiseliv,
samt transport av biler og passasjerer med ferjer. Se
også www.tide.no

Kvartalsrapport følger vedlagt på http://
www.newsweb.no

Meldingsid :

Source: Millistream