Tieto ASA

Tieto lanserer totalløsning for Transaction Banking

Pressemelding   •   okt 25, 2010 09:55 CEST

Tieto, et av Nord Europas ledende IT-tjenesteselskap, lanserer en ny løsning for
betalingstransaksjoner på arrangementet Sibos 2010 i Amsterdam denne uken.
Løsningen er beregnet for både store internasjonale banker og mindre
finansselskaper, og støtter alle deler av bankenes transaksjonsvirksomhet.

Løsningen omfatter hele finansprosessen inkludert elektronisk fakturering og
elektronisk bestilling, utgående og inngående betalinger, funksjoner for
håndtering av personlig økonomi samt kontanter og likviditet for virksomheter.
Det siste elementet i kjeden av de finansielle prosessene er finansiering for
både forbrukere og firmakunder. Løsningen har også integrert
kommunikasjonsforbindelse på inter-bank nivå.

Jack Large, partner i konsulentfirmaet J&W Associates som arbeider med
finanstjenester, har følgende kommentar: "Tieto har det bredeste spekteret av
løsninger i bransjen og dekker alle ledd i verdikjeden for Transaction Banking.
Selskapet har nå satt sammen disse løsningene til en integrert totalløsning som
er en ny måte å betrakte transaksjonsbasert bankdrift på. Banker må ha en samlet
oversikt over sin virksomhet og hvordan de skal sette sammen elementene mest
effektivt, og tilbudet fra Tieto dekker dette behovet."

Mats Wikström, direktør for Transaction Banking hos Tieto, sier: "Tieto har hatt
suksess med å tilby tjenester og løsninger for disse oppgavene en god stund. Det
nye er at vi nå har satt sammen de ulike utvidede betalingskomponentene til ett
heldekkende tilbud der det skapes unike synergier og verdier. Løsningen bygger
på vår erfaring med å levere utvidede betalingssystemer i hele Europa. Tieto er
en av de ledende nordiske leverandørene av transaksjonsbaserte bankløsninger og
leverer også betalingstjenester til sentrale banker i Storbritannia."

Tieto ser muligheter for vekst innen betaling med tilleggstjenester. "Etter
resesjonen står vi nå overfor en periode der aktiviteten i næringslivet øker
raskt og Supply Chain aktiviteter blir globalisert," sier Mats Wikström.
"Dessuten begynner SEPA å ta av, og måten betalinger gjøres på, blir endret for
alltid. Vi ser også en klar trend der banker engasjerer seg i Supply Chain og
leverer løsninger for utveksling av handelsmeldinger, finansiering og
risikostyring. Dette endrede landskapet krever nye og mer avanserte løsninger,
som Tieto allerede har tilgjengelig i den utvidede betalingsporteføljen, samt at
vi har de ferdighetene og den erfaringen som skal til for å gjøre våre kunder i
stand til å lykkes."

Tietos løsninger for finansbransjen omfatter alt fra banktjenester, nettbank og
nettbetalinger, kort og kapitalmarkedstjenester gjennom utvikling,
applikasjonsstyring og drifting.


Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:
Mats Wikström, direktør, Transaction Banking, tlf.
+46 70 682 2738,mats.wikstrom@tieto.com
Kia Haring, kommunikasjonssjef, Financial Services, tlf.
+358 40 765 3700,kia.haring@tieto.com