Fiskeridirektoratet

Tilbakekall av ervervstillatelser

Pressemelding   •   nov 25, 2011 10:08 CET

Fiskeridirektoratet innfører sanksjoner mot Hammerfest Industrifiske AS og Nergård Havfiske AS for dumping av fisk.

Fiskeridirektoratet tilbakekaller ervervstillatelsen for tråleren ”Doggi” med registreringsmerke F-17-H som eies av Hammerfest Industrifiske AS i fire måneder med virkning fra 1. januar 2012.

Fiskeridirektoratet har videre besluttet utsatt iverksettelse av en eventuell ervervstillatelse for et erstatningsfartøy for ”Arvid Nergård” som eies av Nergård Havfiske AS. Dette er begrunnet med at ”Arvid Nergård” er solgt til utlandet.

Grunnlaget for sanksjonene er utkast av fisk. Ved vurderingen av sanksjonene har Fiskeridirektoratet lagt betydelig vekt på rederienes mangelfulle rutiner for å forhindre utkast fra de nevnte fartøyene.

Kontakt:

  • Rådgiver Håvard Holder, telefon 974 32 127
  • Kommunikasjonssjef Olav Lekve, telefon 958 33 470