Acta Holding ASA

Tilbakekjøp av egne aksjer / utøvelse av ansatteopsjoner

Pressemelding   •   feb 21, 2011 09:47 CET

Acta Holding ASA har den 18. februar 2011 kjøpt 125 000 egne aksjer til en
gjennomsnittskurs på 2,88 kroner per aksje.

Kjøpet er gjort i henhold til fullmakt gitt av ordinær generalforsamling den
11. mai 2010 vedrørende erverv av egne aksjer.

Av totalt 13 453 994 utestående aksjeopsjoner, har ansatte i Actakonsernet den
18. februar utøvd 125 000 opsjoner til NOK 2,07. Egne aksjer kjøpt av Acta den
18. februar 2011 vil i sin helhet bli allokert til ansatte som har utøvd
opsjoner den 18. februar 2011. Etter disse transaksjonene eier Acta Holding ASA
ingen egne aksjer.

Opsjoner utøvd av primærinsidere:

Konsernsjef Geir Inge Solberg, har den 18. februar utøvd 75 000 opsjoner i
selskapet tilsvarende 75 000 aksjer til NOK 2,07. Geir Inge Solberg eier etter
kjøpet 335 000 aksjer og 805 000 opsjoner i Acta Holding ASA.

Jostein Viken, administrerende direktør i Acta Asset Management AS, har den 18.
februar utøvd 25 000 opsjoner i selskapet tilsvarende 25 000 aksjer til NOK
2,07. Jostein Viken eier etter kjøpet 840 326 aksjer og 600 000 opsjoner i Acta
Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12