Norwegian Property ASA

Tilbakekjøp av egne obligasjoner

Pressemelding   •   feb 14, 2011 10:13 CET

Norwegian Property ASA har kjøpt pålydende NOK 5 millioner i eget obligasjonslån
NO 0010564412. Etter tilbakekjøpet er det NOK 170 millioner utestående i lånet
som har forfall i mars 2012 og løper med en rente på NIBOR pluss 2,75 prosent.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, CFO, telefon +47 930 555 66

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12