Utlendingsdirektoratet (UDI),

Tilbud om mottaksplass til alle asylsøkere

Pressemelding   •   feb 10, 2011 15:23 CET

Asylsøkerne som aksjonerer i Oslo Domkirke har fortsatt mulighet til å få et sted å bo dersom de henvender seg til Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Vi har hele veien informert asylsøkerne som aksjonerer i Oslo Domkirke at de kan henvende seg til oss i Utlendingsdirektoratet (UDI) for å få tilbud om å bo på en av våre mottak, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Så langt har ikke UDI mottatt noen henvendelser.

Alle personer med endelig avslag på sin asylsøknad har rett og mulighet til å bo i asylmottak.

242 etiopere med endelig avslag bor i mottak i dag.

- Hvis de som aksjonerer i Oslo Domkirke ønsker det, vil de få tilbud om mottaksplass ved å kontakte oss. Dette tilbudet står fortsatt ved lag, sier Børresen.

Fakta om etiopiske asylsøkere i Norge

De siste ti årene har det kommet 2928 asylsøkere fra Etiopia. 41 prosent av de etiopiske søkerne som har fått svar på søknaden sin de siste ti årene, har fått opphold i Norge.

I 2010 kom det 505 etiopiske asylsøkere, noe som gjorde etiopiske søkere til den femte største gruppen asylsøkere til Norge.

Hvorfor søker etiopiere asyl i Norge?

De fleste etiopiske søkerne oppgir at de søker beskyttelse mot myndighetene i hjemlandet. De er redde for forfølgelse fordi de selv eller familiemedlemmer har vært politisk opposisjonelle.  Enkelte søkere oppgir at de søker beskyttelse i Norge for å unngå kjønnsrelatert forfølgelse, og enkelte søkere anfører at de har eritreisk bakgrunn og derfor risikerer forfølgelse i Etiopia.

Hvordan behandler vi asylsøknader fra etiopiske borgere?

Vi vurderer alle asylsøknader grundig og individuelt - det er også tilfellet for søkere fra Etiopia. Personer som får avslag på sin asylsøknad har mulighet til å klage, og kan få sin asylsøknad vurdert i flere omganger, både hos UDI og Utlendingsnemda (UNE).
På UDIregelverk finner du UDIs asylpraksis for Etiopia.

Hvem har krav på asyl i Norge?

Personer som står i fare for å bli drept, torturert eller utsatt for andre alvorlige overgrep hvis de reiser tilbake til hjemlandet sitt, har rett til beskyttelse i Norge. Hvis myndighetene i hjemlandet kan beskytte dem, eller hvis det fins trygge områder i hjemlandet, har man vanligvis ikke rett til beskyttelse i Norge.

Hvor mange etiopiske asylsøkere med endelig avslag er det i Norge?

I norske asylmottak bor det 242 etiopere med endelig avslag på asylsøknaden sin. Personer som har fått endelig avslag, har fått behandlet saken sin av både UDI og UNE. Begge instansene har besluttet at søkerne ikke har behov for beskyttelse av norske myndigheter.

Rett til å bo i asylmottak


Som alle andre personer med endelig avslag på asylsøknaden sin, har også etiopiske borgere rett til å bo i asylmottak. De etiopiske asylsøkerne som vil bo i asylmottaket, kan ta kontakt med UDI, som vil ordne plass til dem.


Antall frivillige returer til Etiopia

I 2010 returnerte 29 etiopiske borgere frivillig til hjemlandet sitt.
De siste syv årene har totalt 67 etiopere returnert frivillig.

Les også faktainformasjon om retur til Etiopia hos Politiets Utlendingsenhet.