Acta Holding ASA

Tildeling av aksjeopsjoner under langsiktig opsjonsprogram

Pressemelding   •   feb 17, 2010 09:24 CET

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte den 16. februar 2010 vedtatt tildeling av aksjeopsjoner for året 2010 i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Det vises til melding til Oslo Børs av 28. oktober 2009.

Styret har handlefrihet i forhold til vedtak gitt av ordinær generalforsamling den 6. mai 2009 til å inngå opsjonskontrakter for året 2010 på de vilkår som fremgår av vedtaket.

Totalt blir det den 17. februar 2010 tildelt 4,279 millioner aksjeopsjoner fordelt på 265 ansatte. Resten av rammen i programmet for året 2010 vil bli tildelt på datoene som kvartalsresultatene for 2010 presenteres av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Etter tildelingen den 17. februar 2010 vil det totalt være utstedt opsjoner på 8,860 millioner aksjer.

Innløsningskursen for opsjonene for året 2010 skal være 105 % av aksjens sluttkurs på tildelingsdatoen. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.

Aksjeopsjonene som tildeles den 17. februar 2010 kan innløses med 100 % i en periode på fire uker (28 dager) etter at 4. kvartalsresultatet for 2011 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs. Aksjeopsjonene som tildeles på datoene som kvartalsresultatene for 2010 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs kan innløses med 100 % i en periode på fire uker (28 dager) etter at tilsvarende kvartalsresultat for 2012 er presentert av selskapet i form av melding til Oslo Børs.

Ansatte vil ha et års bindingstid på aksjene som innløses i henhold til opsjonsprogrammet.

Tildelingene til primærinnsidere i Actakonsernet fremgår av eget vedlegg til denne børsmeldingen.


Kontaktperson:
Styreleder Alfred Ydstebø, mobiltelefon 908 32 828

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1385165]Source: Millistream / Hug