Norway Pelagic ASA

Tildeling av aksjer under aksjeprogram for ansatte

Pressemelding   •   des 03, 2009 09:19 CET

Norway Pelagic ASA har den 2. desember 2009, gjennomført et aksjeprogram for ansatte, hvorunder totalt 48 ansatte har kjøpt aksjer i selskapet. Hver ansatt har blitt tildelt 173 aksjer, hvilket innebærer at Norway Pelagic ASA har solgt totalt 8.304 aksjer av egen aksjebeholdning under aksjeprogrammet. Transaksjonene har blitt foretatt til kurs 43,32. Selskapet eier etter dette 38.296 egne aksjer.

Følgende primærinnsidere kjøpte aksjer under aksjeprogrammet: Jan-Terje Teige, Jan Otto Hoddevik, Helge Blålid, Knut Magne Domstein og Joar Sæten.

Jan-Terje Teige eier etter dette 373 aksjer privat og 20.000 aksjer gjennom selskapet Lugus AS. Jan Otto Hoddevik eier etter dette 373 aksjer privat og kontrollerer indirekte halvparten av aksjene i Brødrene Hoddevik AS, som eier 638.132 aksjer. Helge Blålid eier etter dette 422 aksjer. Knut Magne Domstein eier etter dette 728 aksjer privat og kontrollerer 33,3 % av aksjene i R. Domstein & Co AS, som igjen 49,3 % av aksjene i Domstein ASA, som igjen eier 5.054.137 aksjer. Joar Sæten eier etter dette 173 aksjer.