JYSK

Tilfredsstillende JYSK Nordic regnskap

Pressemelding   •   des 22, 2009 08:12 CET

JYSK Nordic, som er den delen av JYSK konsernet med butikker i Skandinavia, Sentral Europa, Nederland og Storbritannia, har i dag publisert sin årsrapport for regnskapsåret 2008/09, som ble avsluttet ved utgangen av august.
Årsregnskapet dekker 12 av 32 land hvor JYSK har butikker – med unntak av JYSKs søsterselskap Dänisches Bettenlager, som dekker Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania og Frankrike, samt en del franchise land.
Netto konsolidert omsetning i JYSK Nordic falt fra 7,7 milliarder DKK til 7,5milliarder DKK - noe som tilsvarer en negativ vekst på 1,8%. Omsetningen har blitt negativt påvirket med omtrent 0,5 milliarder DKK som et resultat av valuta i Sverige og Polen.
JYSK Nordic’s resultat etter skatt var 310,9 millioner DKK, sammenlignet med 528,0 millioner DKK året før.
Reduksjonen på 217,1 millioner DKK kommer som følge av en reduksjon i EBIT på 157,5 millioner DKK, samt økte netto finanskostnader på 61,5 millioner DKK.
Tilfredsstillende resultat
Nedgangen er større en forventet, noe som til en stor grad skyldes finanskrisen som har rammet de fleste markedene i større eller mindre grad. Markedene i Europa er rammet av økende arbeidsledighet, noe som resulterer i redusert kjøpekraft. Under disse betingelsene er resultatet ansett som tilfredsstillende.
JYSK Gruppen som en helhet – inkludert Dänisches Bettenlager – ekspanderer raskt. JYSK Nordic og Dänisches Bettenlager holder på sin ekspansjonsstrategi og har vokst med ca 1.000 ansatte det siste året, hovedsakelig i Europa. Dette betyr at JYSK Gruppen åpner 2-3 butikker per uke omkring i verden.
JYSK vil åpne sin første butikk i Kina og Bosnia våren 2010.
Det er forventet en økning i JYSK Nordic sitt overskudd for regnskapsåret 2009/10. De største valutakurssvingningene ser ut til å være over i de fleste av JYSK Nordic sine land. I tillegg peker fremtidsutsiktene i mange av landene i JYSK Nordic, samt i flere viktige nasjoners økonomi, oppover.
Lars Larsen åpnet sin første butikk i 1979. I dag er JYSK en internasjonal gruppe med ca 1.600 butikker i 32 land, og 15.000 ansatte. JYSK ønsker å gi alle et godt tilbud, og har ambisjoner om å åpne butikker over hele verden. Gruppen er eid av Lars Larsen, og den årlige omsetningen er på ca 2,15 milliarder euro.  


JYSK AS (Norge)

Nedgang i resultat.

Overskudd etter skatt falt fra 103,6 millioner NOK, til 91,5 millioner NOK i 2008/09. EBIT har falt fra 137,2 millioner NOK til 116,2 millioner NOK.

Omsetningen økte med 2,8% i regnskapsåret til 1.323 mill NOK.

Reduksjonen i resultatet er i hovedsak forårsaket av svekket bruttomargin som følge av at NOK har falt i gjennomsnitt med 10% mot DKK i løpet av regnskapsåret. Siden hovedvekten av innkjøpet til det norske markedet er gjort fra det danske sentrallageret i Uldum i Danmark, er dette hovedårsaken til hvorfor bruttomargin har sunket.

Det er arbeidet intensivt med å redusere kostnadsnivået i den norske virksomheten, og det er oppnådd betydelige kostnadsreduksjoner på mange områder. Samtidig har distribusjonskostnadene økt blant annet pga. den svake kronen, da disse kostnadene er fakturert i DKK. Det er også i 2008/09 investert i nye leieavtaler, som fører til økte husleieutgifter. Dette ses på som langsiktige investeringer som over tid styrker JYSKs posisjon på det norske markedet.

En ny butikk har åpnet i løpet av regnskapsåret 2008/09. Totalt antall butikker i Norge ved utgangen av året er 69.

For ytterligere kommentarer, kontakt Country Manager John Thomasgaard, tlf. 45 00 58 30.