Miljøverndepartementet

Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeidet for Linderudkollen Skianlegg

Pressemelding   •   feb 09, 2010 09:57 CET

Miljøverndepartementet har i dag gitt Oslo kommune tillatelse etter markaloven til å igangsette planarbeidet for Linderudkollen Skianlegg. Det innebærer at det kan legges til rette for en løypebredde som tillater konkurranse og trening i skøyting. Det må imidlertid i forbindelse med planarbeidet tas hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

- Det er viktig at vi får gode langrennsanlegg i nærheten av der folk bor. Gjennom denne beslutningen tar vi tilstrekkelig vare på hensynet til friluftsliv og naturopplevelse samtidig som vi sikrer at særlig barn og unge får gode muligheter til å bruke Marka aktivt også i fremtiden. Anlegget vil blant annet være viktig for fremtidig rekruttering til vinteridretten, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim..

Kommunen må i sin planlegging velge alternativer som sikrer at ulempene for øvrige deler av lovens formål blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Det er derfor lagt inn en del forutsetninger for kommunens planlegging. Det er også forutsatt at alle midlertidige anleggsområder må beplantes og tilbakeføres til opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført.

Les brevet fra Miljøverndepartementet om Linderudkollen Skianlegg