Yara International ASA

TILLEGGSINFORMASJON TIL FUSJONSAVTALEN MED TERRA

Pressemelding   •   feb 17, 2010 09:27 CET

Oslo (2010-02-17): Med referanse til børsmeldingen publisert av Yara
International ("Yara") den 15. februar angående signering av fusjonsavtale med
Terra Industries Inc. ("Terra"), og i henhold til Oslo Børs "Continuing
obligations" artikkel 3.4 følger nødvendig tilleggsinformasjon knyttet til den
planlagte transaksjonen.


Transaksjonen med rasjonale

Som beskrevet i børsmeldingen av 15. februar 2010 har Yara signert en
fusjonsavtale med Terra hvor Yara skal kjøpe samtlige aksjer i Terra for USD
41,10 per aksje med oppgjør i kontanter. Den planlagte transaksjonen
representerer en markedsverdi for Terra på USD 4,1 milliarder. Yara planlegger å
finansiere deler av kjøpet gjennom en planlagt egenkapitalsemisjon med
tegningsretter på USD 2,0-2,5 milliarder. Yara har enda ikke forpliktet seg til
noen prosjektspesifikk fremmedkapital-finansiering. Egenkapitalemisjonen, som er
støttet av en egenkapitalbro og er garantert for hele beløpet eksklusive Den
Norske Stats eierandel, vil sikre Yara et godt utgangspunkt for å vurdere
tilleggsfinansiering fremover. Yara har ubenyttede trekkfasiliteter på USD 1,5
milliard og venter i tillegg oppgjøret på om lag USD 620 millioner fra salget av
Fosfertil aksjene i andre kvartal 2010.

Yara legger stor vekt på det amerikanske markedet, og denne transaksjonen er en
attraktiv mulighet for begge selskaper til å styrke sine posisjoner i USA. Yara
og Terra passer perfekt sammen. Kombinasjonen vil gjøre Yara til den ledende
global aktør i gjødselindustrien. Begge selskapene er sterke innenfor ammoniakk
og nitrater, og er komplementære geografisk. Terras distribusjonssystem for
ammoniakk og gjødsel i USA vil bli kombinert med Yaras global innkjøps- og
optimaliseringsmuligheter, som verdens største produsent og selger av gjødsel og
ammoniakk.

Fusjonsavtalen er signert basert på Yaras historie med verdiskapning gjennom
oppkjøp, et positivt syn på markedsutsiktene for gjødsel samt forbedret
konkurranseevne for amerikanske produsenter av nitrogen. De siste års
strukturelle endringer i det globale og det amerikanske markedet for naturgass
med rikelig volum av LNG og skifergass har bedret kostnadsposisjonen til
amerikanske produsenter kraftig. Nord-amerikanske produsenter vil i tillegg
fortsette å nyte godt av logistikkfordeler, fordi USA importerer store mengder
nitrogen. Videre favoriserer de høye byggekostnadene for nye fabrikker
eksisterende produksjonskapasitet

Yara har identifisert årlige kostnadssynergier før skatt på USD 60 millioner,
som ventes realisert innen ett år etter at transaksjonen er gjennomført. Yara
har i tillegg målsatt andre synergieffekter i samme størrelsesorden, inkludert
økt utnytting og optimalisering av logistikksystemer.

Verken Yara eller Terra har inngått, eller forventer å inngå avtaler knyttet til
fusjonen som gir fordeler til ansatte eller medlemmer av styrene.

Terra Industries Inc.

Terra er en ledende internasjonal produsent av nitrogenprodukter til bruk i
landbruket, industrien eller miljørelaterte bruksområder. Terra eier og operer
seks nitrogenfabrikker i Nord-Amerika, og har 50 % eierandeler i
samarbeidsselskaper i Trinidad og Storbritannia, det siste i partnerskap med
Yara. Terra har hovedkontor i Sioux City, Iowa. Terras produktportefølje
inkluderer ammoniakk, UAN, AN og urea. Med en årlig kapasitet på om lag 6,5
millioner tonn i nord amerika er Terra en betydelig aktør i markedene selskapet
betjener. Terra har omtrent 938 ansatte, og er børsnotert ved New York Stock
Exchange med børsticker TRA.

Styret i Terra består av: Henry Slack (Chairman of the Board), Michael Bennett,
David Fisher, Martha Hesse, Dod Fraser, Peter Janson, James Kroner, Dennis
McGlone, John Lilly, David Wilson og Irving Yoskowitz.

Terras ledelse består av: Michael Bennett (President, Chief Executive Officer
and Director), Daniel Greenwell (Chief Financial Officer, Senior Vice
President), Douglas Stone (Senior Vice President, Sales and Marketing), Joseph
Giesler (Senior Vice President, Commercial Operations), John Huey (Vice
President, General Counsel, Corporate Secretary), Edward Dillon (Vice President,
Controller) Joe Ewing (Vice President,Investor Relations and Human Resources),
Richard Sanders (Vice President, Manufacturing), Geoffrey Obeney (Vice
President, Information Technology) and Earl Smith (Vice President, Business
Development).

Under følger en oversikt over Terras resultatregnskap og balanse:

Resultatregnskap

-------------------------------------------------------
In USDmm 2006 2007 2008 9M08 9M09 LTM
--------------------------------------------------------------------------------

Product Revenues 1,816 2,336 2,880 2,198 1,216 1,898

Other Income 4 7 11 10 4 5
-------------------------------------------------------
Total Revenue 1,820 2,343 2,891 2,208 1,220 1,904


Cost of Sales (1,701) (1,815) (2,028) (1,532) (921) (1,417)

SG&A (68) (92) (71) (58) (50) (62)

Other Operating
Expenses((1)) - - - - (14) (14)

Equity in Earnings of
North American
Unconsolidated
Affiliates((2)) 17 16 56 46 11 21
-------------------------------------------------------
Income from Operations 67 452 849 663 246 432


Interest Income 6 17 23 19 4 8

Interest Expense (48) (29) (27) (21) (20) (27)

Loss on Early
Retirement of Debt - (39) - - - -
-------------------------------------------------------
Income before Income 26 401 845 662 229 412
Taxes, Non-Controlling
Interest
and Equity Earnings of
GrowHow UK


Income Tax Provision (10) (127) (240) (230) (56) (66)

Non-Controlling
Interest (11) (50) (68) (52) (20) (36)

Equity Earnings of
Unconsolidated
Affiliates((2))  -
GrowHow UK - (3) 96 89 2 9
-------------------------------------------------------
Net Income Attributable
to Terra Industries -
Continuing 5 221 633 469 156 320


Income/(Loss) from
Discontinued Operations
- Net of Tax((3)) (1) (19) 8 8 1 1
-------------------------------------------------------
Net Income Attributable
to Terra Industries 4 202 641 476 156 321Source: Company filings

(1) Other operating expenses of $14.3 million represents costs associated with
the unsolicited exchange offer by CF

(2) Investments accounted for on the equity method of accounting consist of:
(i) 50% ownership interest in Point Lisas Nitrogen Limited (PLNL), (ii) 50%
interest in an ammonia storage joint
venture located in Houston, Texas and (iii) 50% interest in a joint venture in
Oklahoma CO2, located in Verdigris, Oklahoma

(3) On December 31, 2008, Terra sold its Beaumont, Texas assets, including the
methanol and ammonia production facilities, to Eastman Chemical Company
(Eastman)Balanse

--------------------------------
In USDmm 2006 2007 2008 3Q08 3Q09
--------------------------------------------------------------------------------

Cash & Cash Equivalents 179 698 967 681 1,001

Accounts Receivables 199 171 130 236 104

Inventories 211 129 197 176 111

Other Current Assets 32 29 98 194 69

Current Assets of Discontinued Operations - 2 - 46 -
--------------------------------
Total Current Assets 621 1,030 1,392 1,332 1,285


Property, Plant & Equipment (Net) 721 390 403 407 435

Equity Method Investments 164 352 271 383 253

Other Non Current Assets 67 74 46 61 58

Non Current Assets of Discontinued Operations - 43 - - -
--------------------------------
Total Non-Current Assets 952 858 721 851 747

--------------------------------
Total Assets 1,573 1,888 2,113 2,183 2,031Accounts Payable 156 111 100 124 71

Customer Prepayments 77 299 112 195 41

Other Current Liabilities 76 103 254 332 65

Current Liabilities of Discontinued Operations - 5 - 3 -
--------------------------------
Total Current Liabilities 309 518 465 654 176


Long Term Debt 331 330 330 330 330

Other Non-Current Liabilities 238 194 149 63 172

Non-Current Liabilities of Discontinued
Operations - 1 - 79
--------------------------------
Total Non-Current Liabilities 570 525 479 472 502


--------------------------------
Total Liabilities 879 1,042 944 1,126 679


Preferred Shares 116 116 2 2 0


Total Stockholder's Equity 483 620 1,059 959 1,257

Non Controlling Interest 95 110 108 96 96
--------------------------------
Total Equity 578 730 1,167 1,055 1,352

--------------------------------
Total Liabilities and Stockholder's Equity 1,573 1,888 2,113 2,183 2,031


Source: Company filings. 2006 Figures not
restated


Ytterligere finansiell informasjon

Følgende betydelige hendelser har skjedd etter rapportering av tallene vist
over:

* 29. oktober 2009: Terra annonserer at Styret har fastsatt det tidligere
annonserte ekstraordinære utbyttet på USD 7,50 per aksje (utbetalingsdato:
11. desember 2009). Gjennom det ekstraordinære utbyttet betaler Terra ut
totalt omlag USD 750 millioner til eierne.
* 27. oktober 2009: Terra Capital, et heleid datterselskap av Terra,
annonserer fullstendiggjøringen av sitt tilbud om tilbakekjøp av utestående
på USD 330 millioner obligasjonen med forfall 2017. Ved utløpet av
akseptfristen hadde Terra Capital fått aksept fra eiere av om lag USD 317,5
millioner.  Terra Capital finansierte kjøpet med midler fra utstedelsen av
en ny obligasjon med kupong på 7,75% og forfall i 2019.
* 26. oktober 2009: Terra Capital, et heleid datterselskap av Terra,
offentliggjør utstedelsen av en USD 600 millioner obligasjon med forfall i
2019. Kupongen er 7,75% per år, og prisen blir satt til 98,298% av pari
kurs.


Rådgivere

Citigroup har vært Yaras finansielle rådgiver mens Latham & Watkins LLP og
Wikborg, Rein & Co har vært juridiske rådgivere for Yara i forbindelse med
fusjonsavtalen.

Citigroup, Deutsche Bank AG og Nordea Bank Norge ASA vil være tilretteleggere i
forbindelse med egenkapitalemisjonen mens Latham & Watkins LLP and Wikborg Rein
& Co vil bli brukt som juridiske rådgivere i forbindelse med emisjonen.Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon  (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 33 98 32
E-post: torgeir.kvidal@yara.com<mailto:torgeir.kvidal@yara.com>

Bente Slaatten, Mediakontakt
Mobil (+47)
E-post: bente.slaatten@yara.com<mailto:bente.slaatten@yara.com>

Asle Skredderberget, Mediakontakt
Mobil (+47) 41 44 36 10
E-post: asle.skredderberget@yara.com<mailto:asle.skredderberget@yara.com>

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi,
naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for bønder
og industrielle kunder. Som verdens største leverandør av mineralgjødsel,
hjelper vi til med å skaffe mat til verdens voksende befolkning. Vår
industrielle produktportefølje inkluderer miljøprodukter som hindrer
luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke på 8.000 ansatte representerer
betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende
aktøren innen sin bransje.
http://www.yara.com"&gt;www.yara.comhttp://&lt;http://www.yara.com/&gt;"&gt;&lt;http://www.yara.com/>

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States.
Securities offered pursuant to the transaction referred to in the announcement
may not be offered in the United States absent registration or an exemption from
such registration.  Any offering of securities for sale in the United States
will be made only by means of an offering circular that will contain detailed
information regarding Yara and such securities as well as the financial
statements of Yara.  Such offering circular will be provided only to
shareholders and others in compliance with the relevant exemptions from
registration.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1385180]

Source: Millistream / Hug