Medietillsynet

Tilskudd til lokalkringkasting - tildelingen for 2011 er klar

Pressemelding   •   feb 17, 2011 08:53 CET

Tilskuddsordningen skal styrke lokalkringkastingen gjennom å støtte programproduksjon, kompetansehevende tiltak, utviklingsprosjekter og støtte til drift av lokalradioer rettet mot etniske og språklige minoriteter.

For 2011 ble det søkt om midler til i alt 214 prosjekter fordelt på 73 søkere, 57 fra radio og 16 fra TV. Av disse ble det søkt om drifts- og investeringsstøtte fra i alt ti etnisk-språklige minoritetsradioer. Samlet søknadssum var på vel 23,1 millioner kroner. Medietilsynet har tildelt omlag 9,4 millioner kroner for 2011. Det er i tillegg gitt driftsstøtte til Norsk lokalradioforbund og Lokal-TV-grupperingen i Mediebedriftenes Landsforening.

Oversikt over tildelingene finner du under "Lenker" i menyen til høyre.

Les mer om tilskuddsordningen