Statens helsetilsyn

Tilsynsmessig oppfølging etter anmeldelse av Vestre Viken HF

Pressemelding   •   jan 27, 2010 15:46 CET

Den videre tilsynsmessige oppfølgingen av tilsynssaken mot Vestre Viken HF overføres fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus til Statens helsetilsyn.

Bakgrunnen for beslutningen om å overføre saken til Statens helsetilsyn er at det er Statens helsetilsyn som ut fra sin rolle har anmeldt Vestre Viken HF og vil bistå politiet i etterforskningen. Overføringen er også begrunnet i sakens omfang.  
Henvendelser i anledning den konkrete saken rettes til Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn vil på det nåværende tidspunkt ikke kunne kommentere innholdet i saken.   Henvendelser fra pasienter som mener de kan ha fått uforsvarlig helsehjelp rettes fortsatt til Helsetilsynet i Oslo og Akershus.   Klager på manglende oppfyllelse av plikter etter pasientrettighetsloven behandles av Helsetilsynet i Oslo og Akershus på vanlig måte. 27.1.2010