TINE SA

TINE og Scania tester hybrid-lastebil

Pressemelding   •   jul 06, 2016 10:25 CEST

TINE har inngått avtale med Scania om et felles pilot-prosjekt hvor TINE skal prøve hybrid-lastebil fra senhøsten av. Drevet av enten elektrisk- eller biodiesel HVO-motorpå 320 HK, er målet å finne de positive effektene man kan få ved å ta i bruk denne type teknologi. Dette er en bil som er spesielt godt egnet i de indre bymiljø, både fordi den går helt stille og har enda lavere utslipp.

TINE distribuerer meieriprodukter til 25.000 butikker, skoler og barnehager og er kjører derfor mye i områder hvor folk bor. Det som er genialt med denne bilen er at bilen drives av den elektriske motoren inn mot de enkelte leveringsstedene og at batteriet lades på nytt mellom leveringsstedene.

TINE har allerede oppnådd betydelig reduksjon i utslipp av CO2, NOX og partikler gjennom overgang til lastebiler med den nye Euro 6-motoren og bruk av andre generasjon biodiesel (HVO).

- Vi skal ligge langt fremme når ny og miljøvennlig teknologi skal prøves ut. Ny teknologi vil være viktig for å redusere utslippene enda mer og dette er bakgrunnen for at vi nå har inngått denne samarbeidsavtalen med Scania, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i TINE.

- TINE er blant de fremste i klassen for et grønt skifte i transportvirksomheten. Jeg har hatt gleden av å følge dem gjennom lengre tid. Det som preger dem er gjennomføringskraften. I 2020 vil de ha en fossilfri transport. Samtidig engasjerer de seg slik at den øvrige transportbransjen kan være med, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport.

Har allerede oppnådd reduksjon i CO2-utslipp på 25%

TINE ønsker å bidra til en overgang til det grønne skiftet i norsk transportvirksomhet.

- Vi er i full gang med å bytte ut hele bilparken vår til Euro 6-standard og ta i bruk fornybar biodiesel. En tredjedel av våre biler kjører nå på fornybar biodiesel, noe som på årsbasis bidrar til en reduksjon av CO2, NOX og partikler med 25 %. Vi har tatt i bruk egne fyllestasjoner for HVO i Oslo, Bergen, Trondheim og på Sola og holder på å bygge stasjoner flere nye steder, sier Galtung.

TINE bruker over 500 millioner kroner på utskifting av biler til Euro 6-motor

- Vi er også i full gang med å bytte ut bilparken. Innen utgangen av 2017 vil vi kun ha biler med Euro 5 og Euro 6 og innen utgangen av 2020 kun Euro 6, sier Galtung.

Fakta: Dette gjør TINE fram mot 2020 på klima/miljø innen transport

  • TINE er en av Norges største industri- og transportaktører, og kjører årlig 50 millioner kilometer mellom 10 000 gårdsbruk, 31 meierier og 25 000 butikker, skoler og barnehager i hele Norge. Dette tilsvarer totalt 1400 kjøreturer rundt jordkloden årlig og vi står for 1,5 prosent av Norges totale CO2-utslipp fra yrkestransporten. Transport står for ca. 70 prosent av TINEs samlede utslipp. Dette må vi forbedre.
  • Satsingen er ikke gjennomførbar uten egne fyllestasjoner og fornying av bilparken. Vibygger egne fyllestasjoner på meieriene og tar i bruk 650 miljøvennlige biler som skal kjøre på fornybar andre generasjons biodiesel, både egne og innleide biler. I 2020 vil bilparken vår utelukkende bestå av de mest miljøvennlige bilene (Euroklasse 6).
  • Dette vil bety at TINEs transportvirksomhet vil være klimanøytral i løpet av 2020. Tiltakene vil redusere helseskadelige utslipp fra vår virksomhet med 75 prosent og spare klimaet for over 40 000 tonn nye CO2-utslipp hvert år. Tallene er verifisert av Transportøkonomisk Institutt.
  • Vi er også åpne for at fremtidens løsninger kan by på enda høyere klima- og miljøgevinster, og lukker derfor heller ikke døra for annen grønn teknologi, slik som for eksempel biodrivstoff basert skogbruksavfall,hydrogen, elektrisitet, biogass og hybrid.
  • Vi har tatt i bruk egne fyllestasjoner for HVO i Oslo, Bergen, Trondheim og på Sola. Vi holder på å bygge stasjon på Frya og på Sem samarbeider vi med Nortura. Flere fyllestasjoner er planlagt etablert. Når Frya og Sem om kort tid er klare vil nær 80%av våre egne biler innen distribusjon går nå på HVO. Innen tanktransport går ca. 30% av bilene på HVO.
  • Så langt i år (pr. utgangen av mai) har vi samlet sett oppnådd en reduksjon i utslipp av CO2 på 25%. Vi fortsetter med å gjennomføre denne planen slik at målet vårt om 75% reduksjon innen 2020 nås.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 12 500 bønder på 10 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.