Redningsselskapet

To skøyter ut av drift

Pressemelding   •   nov 11, 2011 08:00 CET

Skøytestasjonene Egersund i Rogaland og Skjervøy i Troms vil bli hardest berørt av innsparingene i Redningsselskapet som følge av Regjeringens forslag til statsbudsjett. Redningsselskapets styre har vedtatt at det må spares minst 30 millioner kroner på neste års driftsbudsjett etter at Fiskeri- og kystdepartementet bevilget 30 millioner kroner mindre til driften neste år enn organisasjonen ba om, samtidig som kompensasjonen fra Norsk Tipping ble redusert.

Som et første innsparingstiltak er det gjort en forflytting av RS ”Stormbull” fra Oscarsborg i Oslofjorden til Bodø. Dette medfører svekket beredskap i indre Oslofjord i vinter. Om det blir mulig å styrke beredskapen i Lofoten under Lofotfisket, slik det har vært gjort tidligere, er også usikkert.

I styrets vedtak var det en forutsetning at ikke mer enn to av de 42 redningsskøytene skulle rammes direkte av innsparingstiltakene. Derfor er det gitt beskjed til midlertidig ansatte på land, på distriktskontorene og hovedkontoret på Høvik, om at kontraktene ikke forlenges.

 Ingen ansatte på redningsskøytene skal sies opp, men mannskapene på de to redningsskøytene som rammes, totalt 14 ansatte, blir disponert til andre skøyter i 2012.  Redningsselskapet har som mål at vi skal få alle skøytene i drift igjen, helst i 2013, og da ønsker vi ikke å gi slipp på den verdifulle kompetansen de ansatte sitter inne med.

 - Vi har vurdert nøye hvor innsparingene blir størst og det vil ramme minst og har drøftet kuttene både med hovedredningssentralene og også informert andre berørte parter. Vi er klar over at beredskapen blir svekket, det er dessverre ikke til å unngå, sier Øyvind Stene, generalsekretæren i Redningsselskapet.

 Sentralstyret i Redningsselskapet kommer 5. desember til å ta endelig stilling til forslagene til kutt i redningsskøytenes beredskap. Da sluttbehandles Redningsselskapets budsjett for 2012.

 

Tabellen under viser utviklingen av inntektene de siste årene:

(For tabell se word-versjon)

Ill: Som tabellen viser har Redningsselskapet siden 2007 samlet hatt et driftsunderskudd på 220 millioner kroner, 44 millioner kroner årlig i gjennomsnitt.

---

For å finne bilder av de to redningsskøytene som rammes – besøk:

http://www.redningsselskapet.no/Om+oss/Presse/Pressebilder/Redningssk%C3%B8yter

 

Kontaktinformasjon:

Kommunikasjonssjef Ernst Larsen, nås på tlf 90 98 67 99, e-post: ernst.larsen@redningsselskapet.no

Generalsekretær Øyvind Stene kan nås på tlf 90 82 09 12

Faktaboks:

Redningsselskapet er en humanitær, frivillig organisasjon med vel 60.000 medlemmer og rundt 270 ansatte. 165 av de ansatte er redningsmenn, navigatører og maskinister på de 25 fast bemannede redningsskøytene som er stasjonert langs hele kysten. I tillegg er det mer enn 900 frivillige som driver sjøredning i 17 sjøredningskorps med mindre redningsskøyter.

I 2011 har Redningsselskapet et totalbudsjett på 449 millioner kroner, hvorav Staten har bidratt med 43,3 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Det er knappe 10 prosent av Redningsselskapets budsjetterte utgifter. For mer info besøk www.redningsselskapet.no