Novartis Onkologi

To store studier viser økt overlevelse ved myelofibrose

Pressemelding   •   des 18, 2012 10:11 CET

FOR HELSEJOURNALISTER
(Oslo, 12.12.2012) Langtidsdata fra to store studier (COMFORT I og COMFORT II) på myelofibrose bekrefter nå økt overlevelse for pasienter som behandles med medisinen Jakavi (ruxolitinib). Studiene bekrefter også økt livskvalitet og vedvarende effekt på sykdommens alvorlige symptomer.

Langtidsdata for behandling av myelofibrose ble presentert på årets konferanse for American Society of Hematology (ASH) i Atlanta, USA. Pasienter med myelofibrose har en livstruende og invalidiserende form for benmargskreft, preget av benmargssvikt. Sykdommen forbindes med bl.a. kraftig forstørret milt og betydelig redusert livskvalitet.

To års oppfølging av pasienter i studiene COMFORT-I og -II viser at medisinen Jakavi gir vedvarende forbedring av forstørret milt (splenomegali), som er et av de mest utpregede og alvorlige symptomene ved myelofibrose.1 Forbedring i miltstørrelse ble sett så tidlig som i uke 4, og vedvarte i hele studieperioden. Resultatene viser også økt total overlevelse sammenlignet mot placebo eller beste alternative behandling.1 To store, randomiserte studier har dermed vist redusert dødelighet og sykelighet for pasienter som får Jakavi.

- Jakavi betegnes som det hittil største medisinske fremskrittet i behandlingen av myelofibrose. De ferske langtidsdataene bekrefter at Jakavi kan gi pasientene mulighet til å leve lengre og bedre med sin sykdom, kommenterer Bernt Bachke, medisinsk rådgiver i Novartis Onkologi i Norge.

Jakavi ble godkjent av Statens Legemiddelverk september 2012, og kan forskrives til norske pasienter ihht godkjent refusjon.3

For ytterligere informasjon:
Bernt Bachke, Novartis Norge
Telefon 913 12 861/ 23 05 20 00, bernt.bachke@novartis.com

Fakta om myelofibrose:
·  En livstruende form for blodkreft med dårlig prognose4,5
·  Behandlingsmulighetene har vært begrenset frem til nå4,5
·  Studier viser at pasienter med myelofibrose har lave forventninger om egen overlevelse, og at median overlevelse er på 5,7 år etter diagnose6
·  Basert på internasjonale tall er det ca 200 nordmenn som til enhver tid lever med sykdommen. 30-40 nye tilfeller hvert år.7,8

Fakta om Jakavi:
Myelofibrose oppstår når ukontrollerte signaler i JAK-signalveien forårsaker arrdannelser i  benmargen og feil i produksjonen av blodceller, noe som resulterer i alvorlige komplikasjoner. Jakavi er en såkalt JAK1/JAK2-hemmer i tablettform, og en ny form for målrettet behandling som direkte påvirker den underliggende mekanismen ved myelofibrose.3 Jakavi er godkjent i mer enn 30 land, inkludert Norge, alle EU-land og Canada.

NO1212068525

Referanser:
1.  Cervantes, F, et al. Long-Term Safety, Efficacy, and Survival Findings From COMFORT-II, a Phase 3 Study Comparing Ruxolitinib with Best Available Therapy (BAT) for the Treatment of Myelofibrosis (MF). Blood. 2012. Abstract #801. American Society of Hematology (ASH) 2012 Annual Meeting. Atlanta, GA.
2.  Verstovsek S et al. Long-Term Outcome of Ruxolitinib Treatment in Patients with Myelofibrosis: Durable Reductions in Spleen Volume, Improvements in Quality of Life, and Overall Survival Advantage in COMFORT-I. Blood. 2012. Abstract #800. ASH 2012 Annual Meeting. Atlanta, GA.
3.  Jakavi SPC 2012, Novartis Norge og Felleskatalogen.no
4.  Harrison C, Kiladjian JJ, Gisslinger H, et al. Association of Cytokine Levels and Reductions in Spleen Size in COMFORT-II, a Phase 3 Study Comparing Ruxolitinib to Best Available Therapy (BAT). Abstract # 6625. American Society of Clinical Oncology 2012 Annual Meeting, Chicago, IL.
5.  Verstovsek S, Kantarjian H, Mesa RA, et al. Safety and Efficacy of JAK1 & JAK2 Inhibitor, INCB018424, in Myelofibrosis. New Eng J Med. 2010 September 16;363(12):1117-1127.
6.  Cervantes F, Dupriez B, Pereira A, et al. New prognostic scoring system for primary myelofibrosis based on a study of the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment. Blood. 2009;113:2895–2901.
7.  McNally RJQ, Rowland D, Roman E, Cartwright RA. Age and sex distributions of hematological malignancies in the U.K. Hematol Oncol. 1997;15:173–189.
8.  Mesa RA, Schwagera S, Radia D, et al. The Myelofibrosis Symptom Assessment Form (MFSAF): an evidence-based brief inventory to measure quality of life and symptomatic response to treatment in myelofibrosis. Leuk Res. 2009;33:1199-1203.

Om Novartis

Novartis leverer løsninger innen helsevern som møter de voksende behovene hos pasienter og samfunn. Novartis fokuserer bare på helsevern og kan tilby et sammensatt produktutvalg for å møte disse behovene på den beste måten: innovative legemidler, øyepleie, kostnadssparende generiske legemidler, helseprodukter til forbrukere, forebyggende vaksiner og diagnostiske verktøy. I 2010 oppnådde Gruppens samlede virksomhet nettosalg på 50,6 milliarder USD mens omtrent 9,1 milliarder USD (8,1 milliarder USD eksklusive skadeserstatninger og amortiseringsavgifter) ble investert i forskning og utvikling (R&D) innen Gruppen. Selskapene i Novartisgruppen har hovedkvarter i Basel, Sveits, og har omtrent 119 000 fulltidsstillinger og driver sin virksomhet i mer enn 140 land over hele verden. For ytterligere informasjon, se http://www.novartis.com