Jernbaneverket

Tolga skysstasjon innviet

Pressemelding   •   jan 15, 2010 11:41 CET

Etter omfattende oppgraderinger ble Tolga stasjon på Rørosbanen gjenåpnet som skysstasjon torsdag 14.januar. Stasjonen har fått nye plattformer og øvrige arealer er også modernisert. Tolga skysstasjon betjener både tog, buss og taxi og er en av flere stasjoner på Rørosbanen som nå får et løft.

 

Banesjef Tor Rørosgård åpner Tolga skysstasjon 14/1-10. Båndet holdes av fornyelsesleder på Rørosbanen Tone Vanvikmyr og Arne Gjelten fra Tolga-entreprenøren Trangvik Maskin. Foto: Karin Tørklep Sletten/Østlendingen

Tolga skysstasjon ble åpnet av banesjef Tor Rørosgård da tog 2384 fra Trondheim til Hamar ankom Tolga klokken 12.40 torsdag 14.januar. Det er ikke bare utvendig at Rørosbanens passasjerer og lokale reisende med buss og taxi har glede av stasjonen. På Tolga er det åpent venterom og i stasjonsbygningen er det kontorer for Tolga frivilligsentral og Tolga taxi.

Jernbaneverket brukte i fjor 11 millioner kroner på oppgradering av stasjonene på Rørosbanen og dette er et arbeide som videreføres i år. På Koppang er det et større prosjekt i gang som går ut på omfattende oppgradering og istandsetting av plattformer, jernbanepark og øvrige arealer. Det er et arbeide som ferdigstilles til sommeren.

Det er også planer for modernisering og oppgradering av blant annet Elverum og Alvdal stasjoner.

Se også : Bedre stasjoner på Rørosbanen