NKS Nettstudier

Torbjørn Røe Isaksen: Vi trenger nettbasert utdanning

Pressemelding   •   jan 22, 2014 17:02 CET

Vi trenger nettbasert utdanning.

I 2014 kan vi feire at det er hundre år siden NKS ble opprettet, og med det markerer vi også hundreårsjubileet for fjernundervisning i Norge. Det er heldigvis lenge siden utdanning var et gode forbeholdt noen få, men arbeidet med å gjøre utdanning tilgjengelig for alle som vil, uavhengig av livssituasjon, arbeid, bosted eller andre utfordringer, er en kontinuerlig prosess. Utdanning blir stadig viktigere, både for den enkelte og for samfunnet. Vi vet at vi i fremtiden vil trenge kunnskapsrike arbeidstakere som er omstillingsdyktige og som har lyst og mulighet til å lære mer. Med nye teknologiske hjelpemidler kommer vi stadig lenger. Det er til glede både for dem som har behov for fleksibilitet og for dem som av andre grunner ikke ønsker å utdanne seg på tradisjonelt vis.

Fleksibilitet og tilgjengelighet gjør nettstudier til viktige utdanningstilbud.

De siste par årene har hele verden interessert seg for nettbasert utdanning, takket være utviklingen av såkalte Massive Open Online Courses (MOOCs). MOOCs har få eller ingen av de tradisjonelle begrensningene i høyere utdanning, og er i teorien åpne for hele verden. Samtidig er det ikke sikkert at det er tradisjonelle grader som vil bli den viktigste bruken av MOOCs, og vi ser allerede at mange nordmenn tar slike kurs uten at det er del av en formell grad. Ønsket om å lære og oppdatere seg er både til glede for den enkelte og ikke minst til stor nytte til arbeidslivet. En lærer kan for eksempel fylle på med kunnskap fra de aller beste innen pedagogikk eller matematikk uten å måtte flytte eller reise noe sted. Og nettopp etter- og videreutdanning er et svært viktig felt for regjeringen. Her trenger vi kapasitet til å gi mange lærere studietilbud på en gang.

Skal vi nå målene om å bygge kunnskapssamfunnet må vi satse på mange fronter. Nettbasert utdanning vil definitivt være en av dem.

Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Erik Norrud


NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I løpet av nesten 100 år har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke høyskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av høyskolestudier på nett. 

Studentene får vitnemålet sitt fra samarbeidende høyskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning. 

For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner  - mob 97090996