Norsk Sykepleierforbund

Trapper opp streiken

Pressemelding   •   jan 28, 2010 08:40 CET

- Vi har meldt en opptrapping av streiken, og fra torsdag er 100 av 300 sykepleiere i NHO-området i streik. NHO Service har ikke vist et eneste tegn på å ville imøtekomme våre rettmessige krav, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).
NHO Service vil gi sykepleierne 21 000 mindre i minstelønn enn i øvrig privat sektor, som KS bedrift og HSH, og i det offentlige. De vil heller ikke garantere sykepleierne full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, ikke tariffeste sykepleiernes pensjonsrettigheter, og de vil svekke vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.
- Slik vil NHO Service skaffe sine bedrifter konkurransefordeler på bekostning av sykepleierne. Dette er selvsagt helt uakseptabelt, sier Normann.
Alle NHO-bedriftene har gått med millionverskudd, ifølge Brønnøysundregistrene.
For kommentarer: Signy Svendsen, kommunikasjonssjef NSF, 905 06 133