Norsk Sykepleierforbund

Trapper opp sykepleierstreiken

Pressemelding   •   jan 29, 2010 14:46 CET

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i dag informert Riksmeklingsmannen om en opptrapping av sykepleierstreiken. Per i dag er 93 sykepleiere i privat sektor tatt ut i streik. Når streiken utvides med virkning fra 13. februar, vil 45 nye sykepleiere bli tatt ut.

- Vi har en stor streikevilje. En kartlegging av ansattes lønn i de bedriftene som NHO Service forhandler med, viser grov utnyttelse av sykepleiere. Dette er et solid bevis på at den kampen vi nå fører er vel berettiget, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

Bakgrunnen for streiken er at NSF i snart tre år har forsøkt å få på plass en tariffavtale med NHO Service, som organiserer en rekke private sykehjem, attføringsbedrifter og bedriftshelsetjenester, uten å komme til enighet.  NHO Service vil gi sykepleiere dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn de har i andre private bedrifter (slik som HSH) eller i offentlig sektor, blant annet 21 000 mindre i minstelønn enn i øvrig privat sektor og i det offentlige. Ingen ansiennitetsstige. De nekter å garantere full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. De vil ikke tariffeste sykepleiernes pensjonsrettigheter, og de vil svekke vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.

6. januar brøt Norsk Sykepleierforbund  forhandlingene om tariffavtale med NHO Service og meklingen ble begjært avsluttet etter ti dager.  26. januar tok NSF ut de første 50 medlemmene i streik, og utvidet denne til 93 sykepleiere 28. januar. Den neste opptrappingen vil altså skje 13. februar.

Følgende sykehjem vil fra 13. februar være berørt av streiken:

Oslo:
Hovseterhjemmet (nytt)
Oppsalhjemmet
Lambertseter sykehjem
St. Hanshaugen omsorgssenter

Akershus:
Gullhaug bo og behandlingshjem
Risenga omsorgsdrift (nytt)
Greverud sykehjem (nytt)

Hordaland:
Haukeland hotell
Luranetunet (nytt)
Odinsvei bosenter (nytt)
Ravnanger sykehjem (nytt)
Søreide sykehjem

Rogaland:
Boganes sykehjem