Universitetet i Bergen

Tre avdelinger skifter navn

Pressemelding   •   nov 02, 2010 13:04 CET

I dag skifter Formidlingsavdelingen, Forskningsavdelingen og Utdanningsavdelingen navn. Navneforsker Ivar Utne frykter uheldige forkortelser.

Av Kim E. Andreassen

Fra i dag av blir Formidlingsavdelingen omdøpt til Kommunikasjonsavdelingen, Forskningsavdelingen blir Forskningsadministrativ avdeling og Utdanningsavdelingen blir Studieadministrativ avdeling.

– Vi har lenge hatt et ønske om å hete Forskningsadministrativ avdeling, sier avdelingsdirektør Svenn-Åge Dahl.

Han innrømmer at Forskningsadministrativ avdeling er et tyngre navn enn Forskningsavdelingen. Likevel gir det nye navnet en mye mer presis beskrivelse av hva avdelingen holder på med.

– Hva forsker dere på, er et spørsmål vi har fått en del ganger, forteller Dahl.

Han påpeker at avdelingen er en administrativ avdeling som blant annet driver med prosjektrådgivning, juridiske råd og administrerer utveksling for forskere.

Farlig forkortning
Navneforsker Ivar Utne ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ser at Forskningsavdelingens nye navn er riktigere når det gjelder innhold. Likevel mener han det gamle navnet fungerer bedre.

– I valget mellom et kort og mindre presist navn og et lengre og mer presist navn korrekt navn, så er kort best. Korte navn fungerer som regel bedre i kommunikasjon fordi folk har problemer med å huske lange, keitete navn, sier Utne.

Folk har også en tendens til å lage sine egne forkortelser på lange og vanskelige navn. Særlig der alle venner og bekjente skal være med, i følge Utne.

Han nevner blant annet sitt eget institutt Institutt for lingvistikk, litterære og estetiske studier som først ble ILLE, og siden endret til LLE.

– Korte og litt upresise navn sier som regel mer enn egne forkortelser, sier Utne.

Det er ikke alltid at egne forkortelser blir så pene heller.

– Forskningsadministrativ avdeling kan fort bli til FAAN, sier Utne.

– Mange navneskifter

I dag skifter også Utdanningsavdelingen til Studieadministrativ avdeling.

– Det nye navnet er for så vidt greit og riktigere enn det gamle. Problemet er at avdelingen har skiftet så mange ganger at jeg ikke klarer å henge med, sier Utne.

Fra enveis til toveis

Formidlingsavdelingen blir fra i dag av hetende Kommunikasjonsavdelingen. Dette skjer samme dag som Ingar Myking tiltrer som ny direktør for avdelingen.

– Jeg synes det nye navnet er bra og gir et riktigere bilde av hva avdelingen driver med. ”Kommunikasjon” betyr at noe går to veier og ikke bare en vei, som ”formidling” gir utrykk for, kommenterer Ivar Utne.

– Navnet er en oppjustering i forhold til det ansvaret som Formidlingsavdelingen har hatt, sier kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

I følge Myking er formidling er bare én bit av de mange oppgavene som dreier seg om kommunikasjon på et universitet.

– Vi driver med utdanning, formidling og visuelle utrykk. Så først og fremst er det en oppgradering. Det er også et godt signal om at universitetet skal være i dialog og vise at kommunikasjon går flere veier, sier Myking.