Mattilsynet gammel

Tredjelandslister, Tredjelandsliste for import av økologiske varer

Pressemelding   •   jan 08, 2010 17:12 CET

Alle varepartier av økologiske landbruksvarer og næringsmidler fra land utenfor EØS-området skal kontrolleres ved import, inkludert vegetabilske produkter (også frø og fôr). Felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter er at i tillegg til ordinær dokumentasjonskontroll vil det også være en kontroll av det medfølgende økologisertifikatet. Dette skal være korrekt utfylt, og varene skal komme fra et godkjent tredjeland, eller det skal være gitt importtillatelse av Mattilsynet.

Tredjelandslisten lister opp de godkjente tredjeland hvor økologiske produkter kan importeres til EØS-området uten spesifikk tillatelse. Disse landene er listet i vedlegg til forordning (EF) nr. 345/2008.

Sveits inngikk avtale med EU 1.7.2009 som gjør at Sveits og EU land kan importere / eksportere fritt mellom landene. I og med at Norge har inngått EØS avtalen med EU og er med i EFTA-samarbeidet sammen med Sveits, er det heller ikke nødvendig at økologiske importsertifikat følger varen mellom Norge og Sveits.

EU har også vedtatt forordning (EF) nr. 1235/2008 og forordning (EF) nr. 537/2009 som ajourfører den godkjente tredjelandslista. Disse forordningene omfattes ikke av EØS-avtalen, men av praktiske grunner følger Norge de oppdateringene som er foretatt i disse forordningene.

Ajourført liste over godkjente tredjeland kan lastes ned nedenfor, likeledes et dokument som gir oversikt over alle gyldige importtillatelser av økologiske varer fra ikke godkjente tredjeland.

For nærmere informasjon vedrørende import, se vedlegget Veileder C til artikkelen i høyre kolonne.

Kontaktperson:
Marianne Johansen, Mattilsynet Ås, tlf. 64 94 43 74

 

Last ned: