Medietillsynet

”Trekant” ikke i strid med kringkastingsloven

Pressemelding   •   nov 11, 2010 09:36 CET

På bakgrunn av publikumshenvendelser har Medietilsynet kontrollert de to første episodene av NRK3-serien ”Trekant”. Tilsynet har konkludert med at programmene ikke er i strid med kringkastingsloven.

Ifølge det såkalte vannskilleprinsippet i kringkastingslovgivningen kan innhold som antas å være skadelig for barn og unge bare sendes etter kl. 21.00. Begge de kontrollerte programmene av ”Trekant” har vært vist kl. 21.30. Ettersom programmene er blitt sendt etter kl. 21.00, er det ikke grunnlag for å vurdere programmene opp mot skadelighetskriteriet i vannskilleprinsippet. 

Kringkastingsloven inneholder også et forbud mot å sende programmer som kan være alvorlig til skade for barn og unge. Medietilsynet mener at innholdet i de to kontrollerte programmene ikke er av en slik art at de kvalifiserer til et totalforbud.

Det presiseres at Medietilsynets vurdering gjelder de to programmene i serien som hittil er vist på fjernsyn.

Serien ”Trekant” er også tilgjengelig som nett-tv på nrk.no. For øyeblikket reguleres ikke fjernsynsinnhold som kringkastere legger ut som nett-tv av kringkastingsloven. Vannskilleprinsippet gjelder følgelig ikke for nett-tv. Nett-tv kan bli underlagt en nærmere regulering når det såkalte AMT-direktivet blir gjennomført i norsk rett. For nærmere informasjon om AMT-direktivet, se under Lenker til høyre i menyen.