Handel og Kontor i Norge

Trekk forslagene!

Pressemelding   •   jun 12, 2014 14:49 CEST

Handel og Kontors representantskap vedtok i dag på sitt møte en uttalelse mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven har så langt vært en vernelov, som skal sikre ansatte både vern og velferd. Dette vil regjeringen nå endre. Regjeringens politikk og framgangsmåte viser at de ikke tar spillereglene mellom partene i arbeidslivet på alvor. Handel og Kontor frykter rovdrift på og utnytting av arbeidsfolk.

En konsekvens av regjeringens politikk er en maktforskyvning på bekostning av arbeidstakerne. Dette vil Handel og Kontor kjempe mot, og regjeringen vil måtte bære ansvaret for et høynet konfliktnivå i arbeidslivet.

Handel og Kontor i Norge krever at regjeringen trekker forslagene!

Uttalelsen kan leses i sin helhet i vedlagte PDF-fil.

Kontakter for pressen:
Ove Magnus Halkjær, leder informasjonsavdelingen
Tlf: 908 54 418
ove.magnus.halkjar@handelogkontor.no

Inger Helene Vaaten, informasjonsrådgiver
Tlf: 900 34 214
inger.helene.vaaten@handelogkontor.no

Handel og Kontor (HK) er LOs tredje største forbund med over 67.000 medlemmer. HK organiserer ansatte i mange forskjellige bransjer i privat sektor. Blant annet ansatte innenfor butikk, finans, kontor, ledere og administrativt ansatte, IKT og media, advokatfirmaer, logistikk og lager, reiseliv og private interesseorganisasjoner.