SpareBank 1 SR-Bank

Trekker søknad om kapitaltilskudd fra Statens finansfond

Pressemelding   •   des 03, 2009 15:50 CET

Det vises til børsmelding av 20. august 2009 vedrørende
offentliggjøring av at SpareBank 1 SR-Bank ville fremme en søknad til
Statens finansfond om tilførsel av kapital.

Gjennom emisjoner av egenkapitalbevis og utstedelse av
fondsobligasjoner, har SpareBank 1 SR-Bank fått tilført brutto 2.028
millioner kroner i ny egenkapital. Samlet ny egenkapital er fordelt
på 1.228 millioner kroner i ny eierandelskapital og 800 millioner
kroner i form av fondsobligasjoner.

Dermed vil det ikke være behov for ytterligere kapitaltilskudd.
Søknaden til Statens finansfond er trukket tilbake.

Stavanger, 3. desember 2009

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Terje Vareberg, tlf.: 911 00 448
Konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, tlf.: 915 56 542
Direktør SpareBank 1 SR-Markets Stian Helgøy, tlf.: 906 52 173

Source: Millistream / Hug