Norges Eiendomsakademi AS

Trenger flere fagfolk til bygningskontroll

Pressemelding  •  17-09-2012 07:00 CEST

Når reglene om uavhengig bygningskontroll trer i kraft trengs et stort antall fagfolk til å gjøre jobben. Frem mot årsskiftet skal flere hundre kandidater gå på kontrollkurs.

De nye reglene innføres fra årsskiftet. Fra da av må de fleste typer byggeprosjekter undergis en uavhengig kontroll utført av et godkjent kontrollforetak. Rundt 1250 foretak har hittil fått sentral godkjenning for å utøve uavhengig kontroll.

– Det har tidligere vært anslått at behovet ligger i størrelsesorden tre tusen kontrollforetak, og det er viktig at hele landet blir tilfredsstillende dekket. Selv om tiden begynner å bli knapp har vi tro på at dette vil falle på plass, sier Olav Ø. Berge, spesialrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet håndterer sentral godkjenning av kontrollforetak. Kriteriene det bygges på er medarbeidernes kompetanse, dokumentert erfaring og at foretaket har et tilfredsstillende kvalitetssystem.

Norges Eiendomsakademi arrangerer for tiden kurs i en rekke større byer for å bidra til at hele landet får et tilstrekkelig antall godkjente kontrollører innen nyttår. De aller fleste deltakerne er takstmenn eller byggmestere, og har solid byggfaglig plattform.

Trenger kurs

– Med et kontrollkurs får de i tillegg kunnskap om en rekke tilgjengelige verktøy og systemer som er nødvendige for å fylle rollen som kontrollør etter de nye forskriftene, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi.

Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Trondheim og Oslo står allerede på kursplanen. Flere byer kan komme i tillegg, avhengig av behov og interesse.

– Innføringen av uavhengig kontroll har vært utsatt to ganger. Dette har nok medvirket til at en del av de som er aktuelle for slike oppdrag fortsatt sitter på gjerdet. Nå bør de bruke anledningen til å kvalifisere seg, sier Odd Flobakk, som foreleser på kursene.

Flobakk er ingeniør og bedriftsøkonom med bakgrunn fra Forsvarsbygg. I regi av Norges Eiendomsakademi kommer han i løpet av høsten til å gi opplæring innen en rekke emner som til sammen kvalifiserer til kontrolloppdrag.

Færre byggefeil

– Både prosjektering og utførelse skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal bekrefte at den kontrollerte virksomheten har tilfredsstillende systemer og rutiner, og at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres.

Våtrom og lufttetthet er viktige kontrollpunkter. For større bygg kreves det også kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Det er tiltakshaver som skal sørge for at uavhengig kontroll blir utført.

Bakgrunnen for de nye reglene er ønsket om å redusere antall byggefeil i Norge.
Kommunal- og regionaldepartementet la opprinnelig opp til å innføre ordningen fra januar 2011. Utsettelsene skyldes særlig behovet for å sørge for at det finnes tilstrekkelig mange godkjente kontrollforetak i hele landet.

Kontaktpersoner
Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør, Norges Eiendomsakademi, telefon 982 04 711
Odd Flobakk, foreleser på kurs i uavhengig bygningskontroll, telefon 958 90 008
Olav Ø. Berge, spesialrådgiver, Direktoratet for byggkvalitet, telefon 977 31 821

Norges Eiendomsakademi er et undervisningsakademi som er kjent for å gi gode og etterspurte undervisningstilbud innen fast eiendom. Vi tilbyr takstutdanning, byggelederutdanning og utdanning i eiendomsforvaltning. Vi gir også oppdrag til våre kunder. Norges Eiendomsakademi har landets eneste takstutdanning som svarer til de Euopeiske kravene. Vi gir deg den mest kvalitetssikrede takstutdanningen. 

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.