Universitetet i Bergen

Trening etter utblokking kan forebygge nye forsnevringer

Pressemelding   •   okt 22, 2010 09:08 CEST

Peter Scott Munk disputerer fredag 22. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”High-intensity Interval Training after Percutaneous Coronary Intervention. A randomized controlled study evaluating the effect of exercise training on late luminal loss with relationship to inflammation and endothelial function.”

Regelmessig trening med høy intensitet reduserte risikoen for nye forsnevringer hos pasienter som hadde gjennomgått utblokking med implantasjon av stent (et sylinderformet metallnett) i kransarterier på grunn av hjertekrampe. Dette er konklusjonen av en randomisert kontrollert studie, som fulgte 40 pasienter i et halvt år ved Stavanger Universitetssykehus.

Treningen ved Hjertelaget fysioterapi bestod av høyintensitetsintervaller på 4 ganger 4 minutter med sykling eller løping med 90% av makspuls og 3 minutters rolig aktivitet mellom øktene. Etter 6 måneder var diameteren i hjerteårene der stenten var satt inn signifikant større i treningsgruppen sammenliknet med kontrollgruppen. Treningsgruppen hadde også bedret arbeidskapasitet, bedret funksjon av blodårene og en prognostisk gunstig økning i variasjonen av hjertefrekvensen.

Med hjelp av gjentatte blodprøver fant vi at utblokkingen i hjerteårene fører til en kompleks betennelsesreaksjon der tallrike betennelsesmarkører forbigående øker i konsentrasjon i blodet. Videre påviste vi at trening i 6 måneder reduserte konsentrasjonen av betennelsesmarkører som for eksempel C-reaktivt protein.

Studien bekrefter verdien av høyintensitets-intervalltrening som effektiv behandlingsform hos koronarsyke pasienter. Studien er relativ liten og funnene må bekreftes i et større materiale. Trening etter utblokking for hjertekrampe er per i dag ingen etablert behandlingstilbud og dekkes ikke av rikstrygdeverket.

Personalia:
Peter Scott Munk er født i La Jolla, USA og ble cand.med. ved Universitetet i Freiburg, Tyskland i 1997. I perioden 2008-2010 fikk han doktorgradsstipend fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og var som stipendiat tilknyttet hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus og Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og er ansatt som overlege ved medisinsk klinikk, hjerteseksjonen, Stavanger Universitetssykehus. Veileder har vært professor dr.med Alf Inge Larsen SUS/UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.10.2010, kl. 09:15. Oppgitt emne: Effekten av ulike former for fysisk trening ved hjerte- og karsykdommer
Sted: Aulaen, 2. etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2010, kl. 10:30, Aulaen, 2. etasje Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Peter Scott Munk, tlf. 472 77 790, epost: munk@lyse.net
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.