Unilabs Norge AS

Trøndere mener ventetidene er uakseptable

Pressemelding   •   aug 27, 2012 16:00 CEST

Folk i Trøndelag mener ventetidene i helsevesenet er uakseptable, viser en ny undersøkelse. Kort ventetid er viktigst for folk når de blir henvist til bildediagnostikk som røntgen og MR, og halvparten er positive til å bruke et privat helsetilbud.

En ny undersøkelse gjennomført av Yougov på oppdrag fra Unilabs, et privat institutt for billeddiagnostikk, viser at 6 av 10 trøndere mener vi har uakseptable ventetider i norsk helsevesen. Undersøkelsen dekker de to Trøndelags-fylkene, hvor 4 av 10 mener vi ikke bruker nok ressurser på å få ned ventetidene. Det samme antallet mener også det offentlige bør kjøpe mer kapasitet av private tilbydere for å korte ned ventetidene. Innenfor bildediagnostikk er det særlig lange ventetider på MR-undersøkelser. Da undersøkelsen ble gjennomført opererte Helse Midt-Norge med ventetider på 24 uker, noe 95% av de spurte mener er en uakseptabel ventetid.  Imidlertid mener kun 26% at helsevesenet er ineffektivt.

Ventetid er svært viktig for folk hvis de blir henvist til bildediagnostikk. 64% mener ventetid er viktigst, mens kun 27% mener det er viktigst at det offentlige dekker kostnaden. Trøndere er gjennomgående positive til å bruke et privat helsetilbud. Hele 7 av 10 er positive til dette, 27% er svært positive. Et solid flertall er også villig til å betale selv for en MR-undersøkelse, dersom de fikk time på dagen. Kun 25% sier de ikke er villige til å betale selv for en slik undersøkelse. 4 av 10 sier de ville forventet å måtte vente 2 – 5 uker på å få gjennomført bildediagnostikk som røntgen, MR, CT eller ultralyd. Det samme antallet vil forvente å få time innen en uke.

"Denne undersøkelsen bekrefter at det er stort behov for private alternativer i helsesektoren i vår region, også innenfor røntgenområdet. Private tilbud er nødvendig for at ventetiden i Trondheim ikke skal øke dramatisk, fordi etterspørselen er vesentlig større enn den kapasiteten det offentlige tilbyr. Det offentlige kjøper stadig mindre kapasitet, samtidig som etterspørselen øker. Dermed øker også ventetidene, og vi reduserer en kapasitet som blant er annet kritisk for å få folk raskere i arbeid," sier Anne Margrethe Paulsen, instituttsjef ved Unilabs Røntgen Trondheim.

Stadig flere er dekket av helseforsikring, og har dermed mulighet til å benytte private helsetilbud uten ekstra kostnad. I undersøkelsen sier 25% at de har helseforsikring privat, mens 27% har slik forsikring gjennom jobb. 17% av de spurte sier de vurderer å tegne helseforsikring, mens 4 av 10 mener det er arbeidsgivers ansvar å tegne helseforsikring for sine ansatte. 

 

Kontaktinformasjon:
Anne Margrethe Paulsen, Unilabs Røntgen Trondheim
Mobil +47 95 75 43 73

Om Unilabs

Unilabs Norge AS er et norsk datterselskap i Unilabs og vi tilbyr tjenester innen laboratoriemedisin og radiologi. 

I Norge har Unilabs Røntgen 8 røntgeninstitutter i Fredrikstad, Tønsberg, Drammen, Hamar,  Bergen, Trondheim og Oslo. Her har vi god kapasitet på både røntgen, ultralyd, CT, MR, mammografi og kalsiumscore.
Unilabs Røntgen tar i mot pasienter til røntgen med henvisning fra leger, tannleger, kiropraktorer og manuellterapeuter.