Miljøverndepartementet

- Trondheim har bidratt til å reparere naturmiljøet

Pressemelding   •   sep 24, 2010 09:23 CEST

Trondheim kommune ble i dag overrakt Statens Bymiljøpris av statssekretær Heidi Sørensen. Årets tema var ”Vannets og byens liv”, og Trondheim kommune fikk prisen for sitt arbeid med gjenåpningen av Ilabekken som tidligere gikk i rør.

- Med gjenåpningen av Ilabekken har Trondheim kommune bidratt til å reparere naturmiljøet. Hele lokalsamfunnet står bak dette arbeidet og dere har skapt en flott bydel med fossefall og et viktig gyteområde for sjøørret i et boligområde. Derfor er det en glede for meg å overrekke dere Statens Bymiljøpris for 2010, sa statssekretær Heidi Sørensen.

I tillegg til prisen fikk Trondheim kommune også en sjekk på 250 000 kroner.

I juryens begrunnelse het det blant annet: ”Juryen har merket seg at kommunen har latt bekken få være et naturelement også når den renner gjennom bysonen, og at det ligger tre barnehager i umiddelbar nærhet av bekkens flomsone. Det er en løsning som det i andre tilfeller og på andre steder er vanskelig å få aksept for, fordi man frykter for sikkerheten ved stor vannføring. Dette er en nyttig påminnelse om vassdragenes karakter og egenart; de representerer en potensiell fare, men kan likevel ikke underslås og velges bort. Trondheim kommune har vært klar over denne konflikten, men signaliserer ved gjennomføringen av prosjektet at det er en konflikt kommunen og innbyggerne er beredt til å lære seg å leve med.”

Les hele begrunnelsen fra juryen

Les mer om Statens Bymiljøpris