NHO Service

Trosser ekspertråd og kutter i sykefraværstiltak

Pressemelding   •   feb 03, 2010 09:36 CET

Samtidig som regjeringen i dag får råd om sykefravær kutter den kraftig i tiltak som skal føre syke tilbake i jobb. – Regjeringen står i fare for å miste sin troverdighet om den nå ikke følger opp i handling, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.
Ekspertutvalget for å få ned sykefraværet vil i dag ventelig legge fram forslag om tidligere oppfølging av syke og mer vekt på attføring. Samtidig kutter regjeringen i attføring og arbeidsrettede tiltak for sykemeldte og personer som står utenfor og banker på døren til arbeidslivet. Arbeidsrettet rehablitering blir redusert med 40 prosent i 2010, sammenlignet med 2009. Den samme skjebne lider også andre tiltak.
– Regjeringen problematiserer mer enn den handler når den kutter i tiltak som arbeidsgivere, brukere, leger og Nav lokalt er fornøyde med. Hva hjelper det med råd og eksperter når innsatsen går i motsatt retning, spør direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.
Fremdeles er det bare en prosent som får tilbud i sykemeldingsperioden (52 uker) og ventetiden for å få arbeidsrettede tiltak og attføring er nesten tre år.
– Vi har store forventninger til at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kan snu denne utviklingen, men da må hun ta rådene om tidligere inngripen og mer attføring reelt på alvor. I første omgang må hun i IA-forhandlingene legge mer penger på bordet slikt at arbeidsrettet rehabilitering snarere får en fordobling i 2010 og med ytterligere opptrapping de nærmeste årene. Det meldes om gode resultater både ved at sykemeldte og andre grupper kommer tilbake i jobb, sier Leikvoll.


Fakta:
Arbeidsrettet rehabilitering:
- Kopler helse og rehabilitering
-  Målgruppe langtidssykemeldte og personer i randsonen av arbeidsmarkedet
-  Nytt attføringstiltak f.o.m 1. januar 2009.
Kontaktperson(er):
Direktør - Johan-Martin Leikvoll
Telefon:97 16 28 06
Mobil:97 16 28 06
E-post:johanm.leikvoll@nhoservice.no
Per Christian Langset
Telefon:975 69 451
Mobil:
E-post:per.c.langset@nhoservice.no