Statens landbruksforvaltning, SLF

Turbulente tider i råvaremarkedene

Pressemelding   •   feb 17, 2010 11:19 CET

Det var stagnasjon og nedgang i importen av landbruksvarer til Norge i 2009. Samtidig avtok eksporten. Etter den kraftige prisveksten i 2007 – 2008, falt prisene igjen enda fortere og internasjonal handel avtok. Dette er noen av de forholdene ved de internasjonale jordbruksmarkedene som belyses nærmere i en rapport som Statens landbruksforvaltning (SLF) presenterer i dag.

Rapporten Omverdenen til norsk landbruk og matindustri tar for seg internasjonale landbruksmarkeder, norsk import og eksport og forbrukstrender. De to-tre siste årenes opp- og nedgang i råvaremarkedene har vært krevende for næringen.. Økonomien i landbruket ble svekket, og på den politiske dagsorden står i dag matvarekrise, klimaavtale og handelsavtale.

Fra høsten 2009 viste FAOs (FNs matvareorganisasjons) samlede matprisindeks igjen tendens til den samme kraftige prisveksten som den man opplevde i 2007. De største svingningene har man hatt i korn- og melkemarkedet. Oppgangen høsten 2009 ble særlig drevet av meierivarer og sukkervarer.

I løpet av fjoråret var kornmarkedet preget av store volum og prisreduksjoner. I melkemarkedet var det krise, med fall i prisene til produsent og på meieriprodukter. Støttetiltakene ble massive både i Europa og USA.

Kjøttmarkedet har hatt en langt mer moderat utvikling enn korn- og melkemarkedet de siste årene, og preges av stabile priser, selv om man også her hadde en pristopp i 2008. Produksjonen stagnerte i 2009 og internasjonal handel ble noe redusert.

Blant sentrale norske landbruksvarer har Norge en høy selvforsyningsgrad. Varene med størst andel egenproduksjon er drikkemelk, egg, kjøtt, smør og ost. Det importeres noe mer poteter og korn, mensgrønnsaker, frukt og bær er de varene vi supplerer mest med fra utlandet.

Rapporten omhandler omverdenen til norsk landbruk og matindustri, og tar for seg forhold Statens landbruksforvaltning mener er av betydning for utvikling og muligheter i det norske markedet. Den er avgrenset til utviklingen i råvaremarkedene for sentrale landbruksvarer, norsk import og eksport og forbrukstrender med fokus på hvilke varer vi etterspør.


Rapporten kan lastes ned og leses her.
SLFs presentasjon av rapporten er her.