Nobels Fredssenter

Tutu til Oslo

Pressemelding   •   mai 21, 2014 09:00 CEST

30 år etter at Desmond Tutu ble tildelt Nobels fredspris og 20 år etter apartheids fall, kommer Tutu med sin yngste datter Mpho til Oslo for å snakke om tilgivelse. Vårt Land og Nobels Fredssenter inviterer 23. september kl. 19.00 til en samtale mellom Geir Lippestad og Desmond og Mpho Tutu i Oslo Konserthus.

Fredsprisvinner og erkebiskop Desmond Tutu har gjennom sitt ikkevoldsarbeid og sin kamp mot apartheid vært vitne til noen av de verste forbrytelser et menneske kan utsettes for. I sitt arbeid får han ofte spørsmålet: Hvordan kan jeg tilgi? Som svar har han i samarbeid med sin datter Mpho Tutu skrevet boken Tilgivelse, som nå kommer i norsk utgave i september.  

Klartalt og uredd
– Fredsprisvinner Desmond Tutu har gjennom et helt liv vært klartalt og uredd i sin kamp mot apartheid og for ikkevold. Jeg ser veldig fram til å ta imot ham og datteren Mpho i Oslo i september, og er sikker på at samtalen mellom ham og Geir Lippestad i Konserthuset blir både tankevekkende og interessant, sier Bente Erichsen, direktør på Nobels Fredssenter.

– Vi er stolte over å være vertskap for Mpho og Desmond Tutu sammen med Nobels Fredssenter. Deres budskap om forsoning og tilgivelse er noe vi ønsker å sette på dagsorden også i Norge. Vi gleder oss over å kunne invitere til en unik samtale mellom Geir Lippestad og Mpho og Desmond Tutu i september, og til å være utgiver av boken Tilgivelse, sier Ole Jacob Mosvold, viseadministrerende direktør i Vårt Land og konserndirektør i Mentor Medier

Fortjener alle tilgivelse?
I samtale med Geir Lippestad vil Mpho og Desmond Tutu snakke om hva tilgivelse er, hvordan vi kan tilgi, og hvorfor det er avgjørende for ditt eget liv og for fred mellom mennesker. Spørsmål om hvor langt menneskeverdet strekker seg og om alle mennesker fortjener tilgivelse står også sentralt.

Etter apartheids fall ledet Desmond Tutu Sannhets- og forsoningskommisjonen, en av verdens best kjente rettsprosesser. Rettsprosessen var avgjørende for Sør-Afrikas overgang fra rasesegregering under apartheidregimet til et fritt demokrati. Selv om overgangen til et fritt demokrati har vært langt fra smertefri, har kommisjonens arbeid konstituert et internasjonalt eksempel for konfliktløsning og forsoningsarbeid.

Geir Lippestads ble oppnevnt som forsvarer for gjerningsmannen bak terrorhandlingen 22. juli 2011. Hans trygge håndtering av den vanskelige forsvarerrollen, kombinert med den norske rettsprosessen, vakte stor internasjonal oppmerksomhet.  

«Jeg vil gjerne få dele to enkle sannheter med deg: Det finnes ingenting som ikke kan tilgis, og det finnes ingen som ikke fortjener tilgivelse. Når du skjønner at vi alle er bundet sammen – enten gjennom fødsel, tilfeldigheter eller bare gjennom vår felles menneskelighet – så vil du skjønne sannheten i dette.»  Desmond M. Tutu.

_________________________________________________________

Personbiografier:

Desmond M. Tutu er erkebiskop emeritus av Cape Town, Sør-Afrika.
Han ble tildelt Nobels fredspris i 1984 for sin motstand mot apartheid, og siden har han vært en av verdens fremste talsmenn for ikkevold, forsoning og håp. Sør-Afrikas president Nelson Mandela utpekte ham til å lede sannhets- og forsoningskommisjonen i arbeidet etter apartheid. Denne kommisjonen spilte en avgjørende rolle for Sør-Afrikas vei mot frigjøring og demokrati. Tutu er blitt et ikon langt utenfor kirken og langt utenfor Sør-Afrika og er hyllet for sin frittalenhet, uredde holdning og klare synspunkter.

Mpho A. Tutu er prest i den anglikanske kirke og leder The Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation. Hun er en erfaren taler og foredragsholder og har skrevet flere bøker. Hun har blant annet jobbet med voldtektsofre i Grahamstown i Sør-Afrika og med sørafrikanske og namibiske flyktninger med The Phelps Stokes Fund i New York, og sittet som styreleder for Global AIDS Alliance. Mpho  A. Tutu er Desmond Tutus yngste datter.

Geir Lippestad er advokat og kjent som forsvarer under 22. juli-rettssaken. Lippestad ble kåret til Årets navn i flere aviser i 2012. Sammen med sin kone mottok han i  2014 Menneskeverds Livsvernpris. Han har skrevet boken Det vi kan stå for.

_________________________________________________________

For kommentarer, ta kontakt med: 
Ole Jacob Mosvold, viseadm. direktør i Vårt Land, ole.jacob.mosvold@vl.no mobil 91340997
Bente Erichsen, direktør ved Nobels Fredssenter, be@nobelpeacecenter.org mobil 90775578

Fakta om Vårt Land
Vårt Land eies av mediehuset Mentor Medier. Vårt Land er en riksdekkende avis og har 112 000 daglige lesere på nett og papir. Avisen skal være en aktuell og konstruktivt kritisk nyhetsavis, en tydelig meningsavis og en viktig kulturavis. Den skal daglig demonstrere hvordan og hvorfor tro og etikk er et samfunnsanliggende. Vårt Land ønsker å nå ut i flere kanaler og på flere plattformer. Vi skal være mer enn en avis, og tilrettelegge for at tro- og verdispørsmål blir satt på dagsorden.


Fakta om Nobels Fredssenter 
• et av Norges best besøkte museer med 225.000 besøkende i 2013
• presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
• arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
• internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi 
• har et godt skoletilbud og tok imot 970 skolegrupper i 2013
• ligger på Rådhusplassen i Oslo
• en uavhengig stiftelse og direktør er Bente Erichsen
• styret velges av Nobelkomiteen og styreleder er Geir Lundestad.