TV 2

TV 2 tar neste steg i sin digitale satsning

Pressemelding   •   mai 03, 2016 14:07 CEST

- Tiden for gradvise endringer i bransjen er over og tiden for gradvise endringer i TV 2 vil også være ved veis ende. Nå handler det om å ruste oss best mulig for videre vekst, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

TV 2 har hatt en formidabel vekst med en rekke nyvinninger siden etableringen i 1992. Med unikt og etterspurt innhold har TV 2 oppnådd en høy andel av total TV-seing, blitt en attraktiv kanal for annonsører og hatt en god vekst i antall kunder i betalingstjenesten TV 2 Sumo. Samtidig er TV2.no etablert som et hurtig voksende nettsted basert på nyheter. TV 2 er i 2016 en av Norges sterkeste merkevarer.

TV 2 avholdt i dag allmøte for alle medarbeidere. Her presenterte TV 2-sjef Olav T. Sandnes selskapets strategi frem mot 2020.

- TV 2s viktigste oppgave er å fortsette å skape innhold som våre seere vil ha. Samtidig må vi styre transformasjonen mot en fullverdig digital TV-virksomhet der TV 2 Sumo tar en langt større plass enn i dag. For å klare dette må vi være rustet til å møte behov og forventninger hos fremtidens seere, brukere og reklamekunder, sier Olav T. Sandnes.

I 2015 satset TV 2 mer på innhold, teknologi og digitale annonseprodukter enn noen gang. Disse satsingene må økes ytterligere i årene framover.

- Grunnlaget for TV 2 sin suksess vil først og fremst avhenge av vår evne til å skape eller sikre oss innhold som norske forbrukere vil oppleve som unikt, som speiler den norske virkeligheten og skaper uforglemmelige øyeblikk. Vi må også sikre at vi er drivende i den raske utviklingen av både kundeadferd, teknologi og nye digitale produkter. For å klare det må vi være tydelige i våre prioriteringer og ta noen tøffe valg, sier Sandnes.

I likhet med de fleste andre medieaktører er det også for TV 2 blitt mer og mer utfordrende å sikre en virksomhet med fornuftig lønnsomhet.

- TV 2 er som andre medier utfordret av de raske endringene i markedet, store endringer i forbrukeratferd, et marked hvor reklameinntekter i stadig større grad går til utenlandske aktører og prisene på rettigheter og innhold stiger kraftig. For å sikre at TV 2 fortsatt er et viktig og sentralt samlingspunkt for den norske befolkningen rundt store begivenheter og hendelser, så må vi drive så effektivt som mulig, slik at vi har økonomisk styrke til å investere i nytt innhold og nye vekstområder.

I følge Sandnes vil tiltakene fremover innebære omorganiseringer og bemanningsreduksjon.

- Vi har identifisert et behov for en lønnsomhetsforbedring i TV 2 på 350 MNOK frem mot 2020. TV 2 er akkurat nå i for høy grad satt opp for det TV-markedet vi har vært en del av, ikke det TV-markedet vi skal gå inn i. Vi blir nødt til å se på hvordan vi kan øke effektiviteten over hele virksomheten. Vi må kutte kostnader for å investere i godt innhold og kritisk journalistikk og fortsette den digitale ekspansjonen vi er i gang med. Hvordan en omorganisering vil se ut og selve omfanget av bemanningsreduksjoner er ikke identifisert enda, men vi velger allerede i dag å informere om at de som ønsker en sluttpakke vil få mulighet til å søke om dette.

En av hovedmålsettingene for TV 2 fremover er å øke omsetningen innen viktige forretningsområder som digitale annonseprodukter og brukerbetaling. En videre styrking av Sumo står helt sentralt i TV 2 sin strategi mot 2020.

- For TV 2 er det vesentlig at vi sikrer et direkte kundeforhold til de kundene som ser TV 2 sitt innhold. Det skal vi gjøre med gode samarbeidsmodeller med TV-distributørene våre og direkte med tv2.no eller Sumo. Forbrukeren i 2020 er kravstor og vil bestemme hvilket innhold som er interessant og når det skal nytes selv. Vi må møte dem på dette gjennom god kundeinnsikt og gode, tilpassede produkter og tjenester, avslutter sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

For ytterligere informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl på tlf 928 60363 eller mail: jpd@tv2.no

TV 2 er Norges største kommersielle TV-kanal, og er en del av mediehuset TV 2 som står bak en rekke etablerte merkevarer som TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Sportskanalen, TV 2 Humor, TV 2 Sumo, TV2.no, TV 2 Mobil, TV 2 Skole og OB Team.TV 2 er en del av Egmont, som er et av Nordens største mediekonsern med 6300 ansatte og aktivitet i 30 land. TV 2s eier Egmont er en stiftelse, og Egmont Fondet deler årlig ut over 100 millioner kroner til et bedre liv for barn og unge. Egmont står bak mer enn 700 magasiner, forlag, Klikk.no, Nordisk Film, kinodrift, samt flere deleide selskaper.