Voss of Norway ASA

TV2 misinformerer om kildevannet VOSS

Pressemelding   •   okt 04, 2010 10:27 CEST

VOSS er et av de reneste kildevannene i verden og tappes fra en beskyttet artesisk kilde. Dette prøver TV2, mot bedre vitende, å så tvil om i dokumentaren ”En dråpe luksus” som blir sendt på kanalen i kveld. Dokumentaren har allerede hatt en forhåndsvisning i Bergen torsdag i forrige uke og det har etter den fremkommet medieoppslag på TV2 og i NRK Sørlandet som stiller spørsmål med kvaliteten på VOSS kildevann. VOSS of Norway vil på det sterkeste tilbakevise TV2s feilaktige påstander.

Kildevannet VOSS nytes av millioner av mennesker årlig i 49 land over hele verden. Blant disse har det også alltid vært rundt 45 husstander i Iveland kommune, hvor vannet tappes, som er så heldige at de får nyte vann fra denne kilden. Dette er noe VOSS aldri har lagt skjul på.

Vi er stolte over at vi har klart å gjøre kildevannet fra Voss-kilden i Iveland til en av verdens mest eksklusive merkevarer. VOSS er et eksportprodukt som det er investert flere hundre millioner kroner i utviklingen av. Basisen for vårt produkt er det rene artesiske vannet fra Voss-kilden som eies av Iveland kommune. Kommunen har også alltid benyttet vann fra kilden til å forsyne husstandene på stedet”, forklarer styreformann Rune I Fløgstad i Voss of Norway ASA og fortsetter:

Dette viser hvilken god vannkvalitet enkelte norske kommuner kan tilby sine innbyggere. Internasjonalt blir folk alltid overrasket når de hører at vi i Norge har så godt vann at enkelte kommuner som Iveland kan tilby innbyggerne å nyte kildevann av VOSS kvalitet”, og som samtidig er overrasket over at TV2 nå angriper et norsk suksessprodukt mot bedre vitende.

VOSS vil i forbindelse med dokumentaren presisere følgende:

  • I dokumentaren fremstiller TV2, mot bedre vitende, at vannet i Oggevatn og Voss-kilden er det samme. Dette er ikke korrekt og slik det fremstilles er dette et forsøk på å skade vårt selskap.
  • Faktum er at VOSS har omfattende dokumentasjon på at vannet i Voss-kilden er kildevann av høy kvalitet og har en helt annen mineralsammensetning enn hva som er i Oggevatn. Vi har latt TV2 gå igjennom deler av vår dokumentasjon som helt klart viser at det ikke er noen sammenheng mellom vannet i Oggevatn og vannet i Voss-kilden. Videre viser vår dokumentasjon at Voss-kilden ihht amerikansk regelverk har egenskaper som gjør at den klassifiseres som artesisk. Voss of Norway tester vannkvaliteten kontinuerlig og tilfredsstiller løpende de krav som Mattilsynet i Norge stiller til flaskevannsprodusenter som VOSS. I forhold til vår eksportrettede virksomhet blir VOSS bl.a. hvert år godkjent som artesisk kildevann i forhold til meget strenge krav fra amerikanske myndigheter (FDA).

Rune I Fløgstad påpeker til slutt at selskapet har engasjert høyesterettsadvokat John Christian Elden til å bistå selskapet med å vurdere hvordan potensielle skader kan bli gjenopprettet av TV2.

* * *

For ytterligere informasjon kontakt:

Rune I Fløgstad, styreformann i Voss of Norway (mobil 900 11 353)