Lederne

Tvungen lønnsnemnd i sokkelstreiken: - OLF holdt nasjonen som gissel

Pressemelding   •   jul 10, 2012 01:08 CEST

- Det var unødvendig av OLF å eskalere en moderat sokkelkonflikt så ekstremt. Med sin lockout tok de nasjonen som gissel, og gjorde regjeringens handlingsrom minimalt. Tvungen lønnsnemnd er ikke overraskende, konstaterer organisasjonen Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke. Han har hatt 98 medlemmer i streik på Statoilinstallasjonene Heidrun og Oseberg Feltsenter, og sier at pensjonskravet ikke vil forsvinne i fremtidige lønnsforhandlinger lokalt og sentralt.

- Jeg vil gjerne gi honnør til alle som har stått på med glød og stort engasjement de 17 dagene streiken har vart. Vi har fått utallige støtteerklæringer også utenfor oljesektoren. Det setter jeg pris på. En ting er helt sikkert: Dette engasjementet forsvinner ikke. Statoil og OLF vet at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp ved hver anledning fremover.

Å beholde driftspensjonen i Statoil ville kostet bedriften 35 millioner kroner årlig, mens OLFs mangel på forhandlingsvilje har kostet oljebransjen og det norske samfunnet milliarder.

- I stedet for å inngå kompromisser med sine ansatte, har OLF spredd desinformasjon om lønn og arbeidstid. De har satset alle sine kort på at myndighetene skulle gjøre knefall og innføre tvungen lønnsnemnd ved å varsle nedstenging av all produksjon på norsk sokkel.

- Det som nå har skjedd må vi bare ta til etterretning og våre streikende medlemmer går nå tilbake til arbeidet. Vi hadde i det lengste håpet at vi skulle nå frem med forhandlinger, men OLFs manglende forhandlingsvilje har umuliggjort det, sier Brekke.

Ikke forståelse for Statoils pensjonskutt

Nå skal Rikslønnsnemnda innsettes, men Brekke konstaterer at det trolig blir fritt frem for Statoil ensidig og på kort varsel å fjerne driftspensjonen som de ansatte har hatt i mange år, mens den beholdes for selskapets toppledelse. At toppledelsen begrunner pensjonskuttet for sine ansatte med solidaritet med regjeringens pensjonsreform, har han ikke mye forståelse for.

- Rederiforbundet, som er den største arbeidsgiverorganisasjonen på sokkelen, har en tilsvarende pensjonsavtale i sine tariffavtaler. Det samme har offentlig sektor. Dette er først og fremst økonomisk begrunnet for Statoil.

Bukken og havresekken

- Situasjonen er særlig betenkelig i et selskap hvor staten er hovedeier. Her passer bukken på havresekken. OLF tvinger frem en løsning gjennom lockout, hvorpå regjeringen går inn med tvungen lønnsnemnd på vegne av sitt eget selskap, sier Brekke. Han er forarget over Statoils og OLFs fremgangsmåte ved fjerningen av driftspensjonen og den påfølgende behandlingen dette spørsmålet har fått i sokkeloppgjøret i år.

Bjurstrøm refset OLF

I følge E24 refset arbeidsminister Hanne Bjurstrøm spesielt arbeidsgiversiden da hun redegjorde for tvungen lønnsnemnd.

- Arbeidsgiverne har tatt et uhyre uansvarlig valg. Prosessen måtte stoppe. Når ingen har tatt ansvar, måtte jeg gjøre det, sa Bjurstrøm.

Arbeidsdepartementet skriver i en pressemelding i natt at regjeringen anser dette som påkrevd for å avverge de store samfunnsmessige konsekvensene av den varslede lockouten.

- Totalsituasjonen innebærer at det vil være uforsvarlig å la konflikten fortsette. Den varslede lockouten fra midnatt ville ha ført til full stans i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i Nordsjøen. Dette kunne fått svært alvorlige konsekvenser for tilliten til Norge som troverdig leverandør av olje og gass. Norge leverer om lag 20 prosent av gassen til Europa. Om ikke lenge ville lockouten derfor kunne ha fått betydning for forsyningssikkerheten, særlig i Tyskland og Storbritannia. Lockouten ville også hatt store økonomiske konsekvenser for det norske samfunnet og uheldige ringvirkninger for norsk industri, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.