Nyhetstips

Tyrili 30 år!

Pressemelding   •   okt 11, 2010 09:13 CEST

- Tyrilistiftelsen har blitt voksen, men vi har ingen 30 års krise, sier Ulf Jansen – leder av stiftelsen. I 30 år har Tyrili skapt og videreutviklet behandlingstilbud til ungdom og voksne med rusavhengighet, kriminalitets- og voldsproblematikk.

Mye har skjedd siden sju ansatte og seks ungdommer i 1980 starta Tyrilikollektivet i Mesnali. I dag gir stiftelsen plass til rundt 160 ungdom og voksne i behandling, og har 150 ansatte. 1500 rusavhengige har fått hjelp fra oppstart frem til i dag.
- Hadde noen fortalt meg når vi startet opp hvor stort Tyrili ville bli, hadde vi nok aldri turt å prøve, fortsetter Jansen

Jansen tror mye av Tyrili vekst og anerkjennelse skyldes at stiftelsen har vært villig til å endre innhold ut ifra de rusavhengiges ulike og sammensatte behov.
- Vi har møtt mye motstand og måtte tåle mye kjeft når vi har tråkket opp nye veier. Tyrili var først ute med å ta inn HIV-positive og straffedømte som sonet i behandling, og gi tilbud til rusavhengige som brukte metadon.
- Mye har forandret seg, men utgangspunktet er fremdeles det samme: vi jobber med en gruppe mennesker som dør hvis de ikke får hjelp, sier Jansen

Tyrili markerer sitt 30-årsjubileum blant annet med en stor fagkonferanse på Lillehammer hotell 13-14.oktober med tittelen ”Hvor går behandlingsnorge?”. Både Justisminister Knut Storberget og Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm Erichsen deltar på konferansen. - Framfor å være fornøyd og tilbakeskuende, velger vi å ha fokus på fremtidens utfordringer innenfor rusbehandlingsfeltet. Utviklingen går i en retning hvor økonomiske hensyn synes å gå foran kvalitet og innhold. Dette gir til syvende og sist et dårligere tilbud til brukerne.

- Vi har allikevel tro på at utviklingen kan snus. Vi skal fortsatt kjempe for troen på morgendagen, på mennesket og på at forandring er mulig. Det finnes ingen håpløse mennesker, bare situasjoner som virker håpløse, avslutter Jansen.

For ytterligere informasjon:
Anders Dalsaune Jansen
Telefon.: 95088814
E-post: anders@tyrili.no

Bilder