Lederne

- Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen

Pressemelding   •   feb 26, 2012 18:01 CET

Arbeidsdepartementets høringsforslag om nye regler for lugardeling på norsk sokkel, såkalt ”hotbedding”, møtes med unison motstand fra fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. - Lederne finner forslaget uakseptabelt, og beklager at regjeringen gjør en tilsynelatende historieløs snuoperasjon, skriver organisasjonen Lederne i sitt høringssvar.

Lugardeling vil si at to personer, på hvert sitt skift over 24 timer, disponerer samme enkeltlugar og seng på ulike tidspunkt. Regjeringens høringsforslag åpner for at to arbeidstakere skal dele enkeltlugar og seng gjennom driftsdøgnet, blant annet ved planlagte aktiviteter som ordinære revisjonsstanser.

- Dette åpner for flere muligheter for ”hotbedding”, og hører fortiden til. For oljeselskapene er det penger å spare på dette, og regjeringens forslag går i oljeselskapenes retning siden det åpner for enda flere muligheter til lugardeling, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. Han har avtalt møte med politikerne.

Per Helge Ødegård og Terje Herland, heltidstillitsvalgte for Lederne i Statoil, mener vi burde vært forbi den tiden da man gruet seg til å gå på jobb fordi man ikke fikk god nok hvile.

- Hotbedding medfører så mange stressmomenter. Hvor skal man for eksempel gjøre av seg på en full plattform om den man deler lugar med blir syk? God hvile betyr alt i et så sikkerhetskritisk arbeidsklima som en oljeplattform er, sier de.

Regjeringspartiene har snudd

I sitt høringssvar skriver Lederne at alle ansatte bør disponere egen lugar under hele oppholdsperioden for de aktivitetene som kan planlegges, kun med unntak for enkelte typer uforutsette og akutte situasjoner.

- Dette målet har vi stadig nærmet oss, og det har frem til nå også vært et mål for myndighetene, med et samlet Storting i ryggen, skriver Lederne, og viser til hvordan regjeringspartiene dermed har snudd.

- Lederne finner det svært beklagelig at departementets fokus nå er endret fra at arbeidsgiver skal utvide boligkvarteret for å sikre nødvendig restitusjon og hvile, til at boligkvarteret kan holdes så lite som mulig og at arbeidstakere må dele seng ved planlagte, påregnelige og nødvendige aktiviteter. Dagens regelverk er bedre enn det som foreslås.

- Regjeringen passerer i stillhet sikkerhetsrisikoen knyttet til manglende restitusjon og hvile. Nettopp det har vært løftet frem som en sikkerhetsrisiko av samtlige myndighetsinstanser frem til nå. Høringsforslaget savner videre en redegjørelse for hvordan man skal forholde seg til sykdomsutbrudd ved lugardeling. Det diskuteres heller ikke om arbeidstaker kan ha ulike forutsetninger og behov for hvile, for eksempel ved alder, skriver Lederne.

- Aldri skjedd på land

Arbeidstilsynet skriver i sitt høringssvar at så vidt de vet har ikke ”hotbedding” vært brukt som innkvarteringsordning i landbaserte virksomheter i nyere tid. De peker på at deling av lugar lett kan gi dårlige hygieniske forhold og økt risiko for smitte, selv om rommene rengjøres.

- Lugardeling gjør det vanskelig å oppnå restitusjon, fordi lugaren mer enn halve døgnet er opptatt enten av en som skal sove, eller fordi det skal utføres renhold. Problemene er størst for de som går nattskift, fordi de allerede har problemer med å få nok god og langvarig søvn på dagtid siden de er i utakt med døgnrytmen. Det resulterende søvnunderskuddet går utover sikkerheten, men tilstrekkelig restitusjon er også viktig for helsen, skriver Arbeidstilsynet.

- Arbeidstilsynet mener at lugardeling ikke kan anses som forsvarlig innkvartering etter arbeidsmiljøloven § 4-4 og bare kan godtas som en midlertidig løsning, skriver de i sitt høringssvar, og viser til studier som viser at oljearbeiderne i Nordsjøen allerede har en belastende skiftordning med høy forekomst av søvnforstyrrelser.

Utilstrekkelig boligbehov

Petroleumstilsynet skriver i sitt høringssvar at regjeringen er vel kjent med at tilsynet er imot hotbedding i det omfanget arbeidsdepartementet fremmer.

- Utvidet adgang til lugardeling kan medføre at et økende antall innretninger blir bygget og tilrettelagt for bruk av lugardeling. Det har allerede vært eksempler på at innretninger bygges uten tilstrekkelig kapasitet til å dekke bemanningsbehovet i alle faser, inklusiv normal driftsfase, skriver Petroleumstilsynet.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.