Utlendingsdirektoratet (UDI),

UDI avslutter kontrakt med Sagvåg mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Pressemelding   •   nov 28, 2011 10:57 CET

UDIs avtale med Hoff Eiendom om drift av Sagvåg statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere utgår 30.04.2012.
 

På grunn av stor nedgang i søknader fra enslige mindreårige asylsøkere vil UDI ikke forlenge avtalen med Hoff Eiendom.

Lite mottak
Sagvåg statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere ble opprettet 1.mai 2009. Mottaket har plass til opptil 30 beboere. Ved utgangen av september 2011 bodde det 20 enslige mindreårige asylsøkere ved mottaket.

Godt samarbeid
UDIs årlige tilsyn med statlige mottak innhenter tilbakemelding fra vertskommunen, lensmannskontoret, IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) og fra beboerne på mottak. Tilbakemelding fra de ulike instansene i tilknytning til Sagvåg mottak, bekrefter et godt samarbeid med mottaket, og også beboernes tilbakemelding er positiv.

Færre enslige mindreårige asylsøkere
- Bakgrunnen for at UDI har valgt å ikke forlenge avtalen med Sagvåg, er at vi trenger færre plasser for enslige mindreårige asylsøkere, forklarer avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI, Anne Siri Rustad.

Statistikken viser en sterk reduksjon i søknader  fra enslige mindreårige asylsøkere de siste årene. Hittil i år har 717 enslige mindreårige søkt asyl i Norge. Det utgjør kun 9 prosent av alle som har søkt asyl i 2011. Til sammenlikning søkte 2500 enslige mindreårige asylsøkere asyl i 2009.