Utlendingsdirektoratet (UDI),

UDI får fullt ansvar for assistert frivillig retur

Pressemelding   •   okt 01, 2010 10:05 CEST

Fra 1. oktober starter overføringen av ansvaret for det frivillige returprogrammet fra politiet til Utlendingsdirektoratet (UDI). Målet er at flere personer skal returnere frivillig til hjemlandet sitt.Sist oppdatert 01.10.2010
Publisert 01.10.2010

UDI har allerede ansvaret for arbeidet med å informere og motivere til frivillig retur, samt ansvar for retur- og reintegreringsprosjekter i søkernes hjemland.

- Ved å samle det totale ansvaret for assistert frivillig retur i UDI, vil vi oppnå en målrettet og helhetlig forvaltning på returområdet. Vi legger opp til effektiv og rask søknadsbehandling med kort ventetid, sier avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen, Anne Siri Rustad.

I praksis betyr overføringen at det er UDI som primært vurderer hvem som skal få reise hjem frivillig med assistanse fra International Organization for Migration (IOM).

Sivilt anliggende

En stor andel av de som søker om frivillig retur oppholder seg ikke ulovlig i Norge. Mange av de som søker om frivillig retur har ikke endelig avslag på asylsøknaden, og mange med endelig avslag søker om frivillig retur innen utreisefristen.

- Derfor mener vi det er naturlig at assistert frivillig retur er et sivilt anliggende. Dette stemmer også med internasjonal praksis, sier Rustad.

Programmet for frivillig retur

I 2002 ble det inngått en avtale om program for assistert frivillig retur (Voluntary Assisted Return Program – VARP) mellom UDI, Politiets Utlendingsenhet (PU) og IOM.

Det frivillige returprogrammet har som målsetting å tilby en velorganisert, sikker og verdig returmulighet for asylsøkere og personer uten lovlig opphold i Norge.

Gjennom programmet tilbyr IOM assistanse til å returnere til hjemlandet i form av informasjon og rådgivning, hjelp til å skaffe reisedokumenter, organisering av reisen, samt assistanse ved ankomst til hjemlandet.

Så langt har nærmere 7500 personer benyttet seg av tilbudet.

Les mer om det frivillige returprogrammet på IOMs hjemmesider.