Utlendingsdirektoratet (UDI),

UDI vant Klarspråksprisen To års bevisst språkarbeid har gitt resultater. Tirsdag sikret vi oss Klarspråksprisen 2010!

Pressemelding   •   nov 16, 2010 12:20 CET

Klarspråksprisen går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum.

- Det å vinne Klarspråksprisen er inspirerende for meg som direktør i UDI, fordi den viser at vi er i ferd med å gjøre hverdagen til brukerne våre bedre. Det er noe jeg brenner for, sier en engasjert direktør Ida Børresen.

Systematisk språkarbeid

For oss har det vært viktig å bygge et solid fundament for språkarbeidet, og derfor har vi blant annet utviklet en språkprofil, gjennomført en motivasjonskampanje for klarspråk og utviklet et e-læringsprogram som skal sikre at alle ansatte behersker de viktigste prinsippene for hvordan vi skal skrive i UDI.

- Du skal ikke måtte være jurist eller fagekspert for å forstå oss. Derfor har vi jobbet bevisst for å fjerne det tunge og byråkratiske språket, slik at vi når ut og blir forstått. Derfor sier vi ikke lenger Riket, men bruker det noe mer upresise, men langt mer forståelige Norge. Vi sier ikke ervervsvirksomhet, men næringsvirksomhet, og vi skriver ikke lenger begjæring om utsatt iverksetting er ikke tatt til følge når vi mener at du ikke får bli i landet mens vi behandler klagen din.

Juryens begrunnelse

”Årets vinner av prisen arbeider helt forbilledlig med klarspråk. Alle dokumenter som juryen har hatt tilgang til, har vært velskrevne, forståelige og nesten feilfrie. Årets vinner skriver og publiserer gode tekster både på bokmål og nynorsk. Med humør og engasjement gjennomfører etaten et klarspråksarbeid som får med alle medarbeidere."

Juryen bemerker også at etaten kurser medarbeiderne sine på en systematisk og solid måte, og har utviklet en grundig kvalitetskontroll.

"Klarspråksarbeidet tas på alvor, og det følges systematisk opp. I flere år har klart språk vært en bærebjelke i organisasjonens kommunikasjonsarbeid. Spesielt interessant har det vært for juryen  at denne etaten må forholde seg til mange svært sårbare og resurssvake brukere. Likevel evner den å være språklig tilgjengelig for de fleste.”

Les hele juryens begrunnelse

- Jeg er veldig glad for å få denne anerkjennelsen, det er en inspirasjon og oppmuntring til å fortsette det videre arbeidet. Samtidig forplikter den oss også til å stå på videre, det er nå det virkelige arbeidet begynner, oppsummerer Børresen.

Klart språk i UDI

 

Hva er Klarspråksprisen?

Les mer om klarspråksprisen.

Hvordan kan vi bli bedre?

Har du eksempler på gode eller dårlige tekster? Har du forslag til hva som kan gjøre tekstene våre bedre? Send en e-post til sprak@udi.no!

Vil du vite mer om språkarbeidet vårt?