NTB

UFF ønsker avklaring fra Erik Solheim

Pressemelding   •   nov 03, 2010 11:59 CET

(Oslo 03.11.2010) På spørsmål fra Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) om Norges støtte til UFFs søsterorganisasjon ADPP Angola sier Miljø- og utviklingsministeren Erik Solheim i sitt svar 1. november 2010 at: ”Både rapporter, møter og prosjektbesøk har vist et prosjekt som er vel gjennomført og som har levert resultater i tråd med avtalen”.

Vårt Land melder på forsiden 2. november 2010 at UFF skal granskes. Dersom vi forstår Miljø- og utviklingsministerens svar til Hans Olav Syversen korrekt så vil han beklageligvis ikke granske UFF. Ministeren vil ”se nærmere på om det også under denne regjeringen er inngått avtaler med organisasjoner innenfor Tvind-systemet og også vurdere om det er behov for en nærmere prinsipiell avklaring av vårt forhold til disse organisasjonene ”.

- UFF vil se positivt på en granskning som vil kunne dokumentere at det ikke er brukt innsamlede bistandsmidler til annet enn foreningens formål, sier Rosa Marielle Fried, talsperson for UFF.

Videre svarer Solheim at ”den siste ukens artikkelserie i Vårt Land har løftet dette fram på en god måte”, og henviser til Vårt Lands enbart negative fremstilling av UFFs arbeid. UFF har bedt ministeren om svar på hva han mener er løftet fram på en god måte.

- Artiklene i Vårt Land er etter UFFs mening tendensiøse og full av faktafeil. Derfor har vi bedt om svar på hva ministeren mener er løftet fram på en god måte. UFF sendte en e-post til Miljø- og utviklingsministeren 31. oktober og påpekte at dekningen i Vårt Land hadde store mangler, UFF stilte seg også tilgjengelig for å svare på spørsmål eller levere ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig, sier Rosa Marielle Fried.

UFF vil klage artikkelserien i Vårt Land inn for Pressens Faglige Utvalg ettersom artiklene ikke holder etiske og faglige standarder. Særlig i forhold til Vær Varsom- plakatens punkter: at opplysninger som gis er korrekte (pkt 3.2.), premisser for intervjusituasjoner (pkt 3.3.), gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser (pkt 3.1.), saklighet i innhold og presentasjon (pkt 4.1.), gjøre klar hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer (pkt 4.2.), imøtegåelse av faktiske opplysninger (pkt 4.14.) og adgang til tilsvar (pkt 4.15.).

- UFF har ikke kommet frem til Vårt Land med dialog og dokumentasjon, og vi har derfor sett oss nødt til å gå til Pressens Faglige Utvalg. Det er trist, men dessverre nødvendig slik saken stiller seg nå . Faktum er at UFF hvert år samler inn tonnevis av klær, pakker dem og selger dem videre. Totalt omsatte vi i 2009 for 30,5 millioner kroner, hadde 18,7 millioner kroner i utgifter og 11,8 millioner gikk til u-landshjelp, sier Rosa Marielle Fried.

 

For mer informasjon om UFF, saken eller artiklene i Vårt Land se på www.uffnorge.org , eller ta kontakt med Rosa Marielle Fried, e-post: rosa.fried@uffnorge.org eller telefon: 906 65 986.