NHO Service

-Ufin politisk streik

Pressemelding   •   jan 27, 2010 15:40 CET

NHO Service reagerer sterkt på virkemidlene og fremgangsmåten i en sykepleierstreik som nå ser mer ut som en ren politisk kampanje mot private bedrifter enn et krav om tariffavtale.
Samtidig som NHO Service i dag er innkalt til Helsetilsynet for drøftelse av streiken, arrangerer Norsk Sykepleierforbund et demonstrasjonstog under slagordet ”Nei til Pirat sektor”. Dette skjer utenfor en av de sentrale medlemsbedrifter i NHO Service – Norlandia Care AS i Oslo.
- Dette viser med all tydelighet det som har vært klart for oss lenge. Sykepleierforbudets motiv for streiken er ikke bedre vilkår for sine medlemmer, men sverting og undergraving av det private alternativ i helse og omsorgssektoren, sier Petter  Furulund, adm. dir. i NHO Service.
- De krav og rettigheter som vi har sett NSF fremme i media, kunne og har NHO Service langt på vei etterkommet senest i meglingen, og NSFs fremstilling i media er derfor et forvrengt bilde av situasjonen, sier han.
Å mistro private
- Det virker som om NSF overordnede mål er angrep på privat sektor. Norske sykepleiere burde heller gjort som sine kolleger i Sverige og akseptert et større mangfold av arbeidsgivere slik at private og offentlige arbeidegivere måtte konkurrere hardt om deres gunst. Da hadde trolig lønnsutviklingen for sykepleiere vært en helt annen i Norge, sier Furulund.
Rigide systemer
- NHO Service og våre bedrifters mål er å være en forbedringsagent for offentlig sektor. Derfor ønsker vi mer moderne driftsformer og personalpolitikk enn det man oppnår gjennom å kopiere rigide offentlige systemer, sier Furulund. Han understreker at våre bedrifter er meget stolte av å ha de mest fornøyde brukerne, stor fleksibilitet på arbeidsplassene, det laveste sykefraværet blant ansatte, de største stillingsbrøkene osv.
For ytterligere kommentarer
Petter Furulund
Mobil: 900 39 151
Kontaktperson(er):
Informasjonssjef - Baard  Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no