LO Norge

Uforståelig Follum-nedleggelse

Pressemelding   •   nov 25, 2011 13:04 CET

LO finner det uforståelig at Norske Skog velger å legge ned papirfabrikken på Follum, når det eksisterer en seriøs kjøper. – Nå må Norske Skog vise samfunnsansvar. Dette er kortsiktig tenking. Et salg ville tilført selskapet sårt tiltrengt kapital og reddet arbeidsplasser, sier LO-leder Roar Flåthen.

Konsernledelsen i Norske Skog anbefaler å legge ned produksjonen ved Norske Skog Follum. Det betyr slutt på 173 års produksjon ved fabrikken. – Blir dette vedtatt, vil det ramme Ringerike sterkt, næringen selv og fjerne en viktig mulighet for å ta unna norsk skogvirke, sier Flåthen.

For LO er denne beslutningen uforståelig all den tid Viken Skog har lagt inn et bud på 280 millioner kroner, som vil gi en umiddelbar kontanteffekt for Norske Skog. – Vi mener Viken Skog er en langsiktig og seriøs aktør som har tilbudt en god industriell løsning for Follum. Når Norske Skog nå sier nei til dette tilbudet, sier de samtidig nei til 356 arbeidsplasser på fabrikken. Ringvirkninger vil bli betraktelig større enn det.

I dag markedsføres Norske Skog Follum som en leverandør av bokpapir og magasinpapir. – Vikens planer for Follum vil derfor i svært liten grad konkurrere med Norske Skogs øvrige fabrikker, sier Roar Flåthen.

Flåthen har sammen med Fellesforbundets Hans Christian Gabrielsen sendt brev til styreleder Eivind Reiten hvor de har understreket Vikens rolle som en langsiktig eier og en seriøs aktør som ser på Follum som en base for utvikling av en mer fremtidsrettet treforedlingsindustri. – En nedleggelse er dårlige nyheter, ikke bare for de ansatte på Follum, men for norsk skogindustri. Dette vil få konsekvenser for hele verdikjeden i skognæringen, sier Flåthen. Han mener det er viktig at Follum får langsiktige industrielle eiere som ser en framtid for norsk treforedling, og at det er positivt å få flere aktører som tenker videreutvikling av denne industrien inn i bransjen.