Fiskeridirektoratet

Ukestatistikk

Pressemelding   •   jan 04, 2010 14:03 CET

Ukestatistikken er for konvensjonelle kystfartøy som fisker torsk nord 62°N.

Fartøyene er i år innplassert i lukket gruppe etter Finnmarksmodellen basert på fartøyenes hjemmelslengde. Gruppekvotens størrelse i 2009 er fastsatt på bakgrunn av sum kvotefaktorer i hver reguleringsgruppe pr. desember 2008.

Fangsttallene for 2008 er fordelt på lengdegrupper som tilsvarer reguleringsopplegget for 2009, og man kan derfor finne avvik fra fjorårets ukestatistikker hvor reguleringene baserte seg på fartøyenes største lengde og ikke hjemmelslengde.

Det ble i forbindelse med fastsettelse av torskereguleringene for 2009 avsatt 6 500 tonn til en bonusordning for åpen og lukket gruppe. Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at det også for 2009 skal gjennomføres en ordinær bifangstordning innenfor det avsatte kvantumet på 6 500 tonn.

Bifangstordningen trådte i kraft 15. april, og bifangstprosenten ble satt til 30 %.
Vi minner om at fangsttallene for 2009 er foreløpige.

Det er landet fangst som ennå ikke er omsatt, og landet kvantum forventes derfor å stige etter hvert som tallmaterialet oppdateres.

2009

Uke 52 (92,45 kB) Uke 52 (83,50 kB)

Les mer

Arkiv over fangst og kvoter 2009

 

Arkiv over fangst og kvoter 2008

 

Arkiv over fangst og kvoter 2007

 

Arkiv over fangst og kvoter 2005-2006

 

Arkiv over fangst og kvoter 2002-2004

 

Om fiske og fiskeoppdrett hos Statistisk sentralbyrå