Fiskeridirektoratet

Ukestatistikk for landet kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite 2010

Pressemelding   •   feb 21, 2010 22:34 CET

Ukestatistikken gir en oversikt over landet kvantum av torsk, hyse, sei og blåkveite fordelt på de ulike reguleringsgruppene og baseres på de til enhver tid mottatte landings- og sluttsedler fra fiskesalgslagene. Vi minner om at fangsttallene for 2010 er foreløpige.

Det ble i forbindelse med fastsettelse av torskereguleringene for 2010 avsatt 6 500 tonn til en bonusordning for åpen og lukket gruppe i kystfiskeflåten. Bifangstordningen trer i kraft 10. juni, og bifangstprosenten er satt til 30 prosent.

Fartøyene i lukket gruppe kystfiskeflåten er i år, som i fjor, innplassert etter Finnmarksmodellen basert på fartøyenes hjemmelslengde. For fartøy med største lengde over 11 meter, er overreguleringen halvparten så stor som for fartøy med største lengde under 11 meter. Følgende kvoteenheter i de ulike lengdegruppene ligger til grunn for årets fartøykvoter og/eller maksimalkvoter i lukket gruppe i kystflåten:

Hjemmels-lengde

Største lengde

Kvoteenhet (maksimalkvote/ fartøykvote)

Kvoteenhet (garantert)

Under 11 m

Under 11 m

21,5026

14,8294

Over 11 m

18,1660

14,8294

11 - 14,9 m

Under 11 m

16,3127

Over 11 m

15,5712

15 - 20,9 m

Under 11 m

16,3123

Over 11 m

15,5709

21 - 27,9 m

Under 11 m

15,1193

Over 11 m

14,9711


2010

Uke 6 (103,29 kB) Uke 6 (40,60 kB)

Les mer

Arkiv over fangst og kvoter 2010

Arkiv over fangst og kvoter 2009

Arkiv over fangst og kvoter 2008

Arkiv over fangst og kvoter 2007

Arkiv over fangst og kvoter 2005-2006

Arkiv over fangst og kvoter 2002-2004

Om fiske og fiskeoppdrett hos Statistisk sentralbyrå