Mattilsynet gammel

Ulovlig å innføre kjøtt- og meieriprodukter fra Russland

Pressemelding   •   feb 12, 2010 08:54 CET

Det er ulovlig å innføre kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra Russland på grunn av fare for spredning av smittsomme dyresykdommer. Mattilsynet og Tollvesenet skjerper nå kontrollen av reisende fra Russland.

Mattilsynet har ved tidligere kontroller avdekket at det er mange privatpersoner som tar med seg små mengder kjøtt- og meieriprodukter fra Russland til Norge over Storskog. Ulovlig innførsel av kjøtt- og meieriprodukter kan føre til utbrudd av alvorlige og svært smittsomme dyresykdommer som vi i dag ikke har i Norge. Denne faren er til stede selv om produktene kun tas inn som for eksempel pålegg på brødskiva, og ikke større varemengder.

Hvorfor forbud?
Utbruddet av munn- og klauvsjuke i Storbritannia i 2001 er et eksempel på hvor galt det kan gå dersom ulovlig innførte matvarer gis til husdyr. I dette tilfellet går man ut i fra at det hele stammet fra griser i en enkelt besetning som fikk matrester som var smuglet inn i landet. Utbruddet kostet Storbritannia omtrent 8 milliarder pund i bekjempelse. Sykdommen spredde seg dessuten over den engelske kanalen til Nederland og Frankrike.

Økt fokus på ulovlige matvarer
Som et ledd i forebygging av smittsomme dyresykdommer i Norge, vil Mattilsynet i Øst-Finnmark i samarbeid med Tollvesenet ha økt fokus på kontroll av reisende fra Russland og matvarer som de tar med seg. De reisende har mulighet til å avstå frivillig fra ulovlige matvarer ved grensepasseringen. Hvis de ikke frivillig avstår fra varene, vil disse bli beslaglagt i henhold til Tollvesenets normale prosedyrer. Tollvesenet vil fremover ha fokus på ulovlige matvarer, også i små kvanta.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Frem til 18.2.2010: grenseveterinær Lise Vavik, distriktskontoret for Øst-Finnmark
Tlf 78 95 52 39 / 928 41 319

Fra 18.2.2010: rådgiver Marit Oppedal, seksjon for import og eksport
Tlf: 55 21 57 59