Velferdsetaten

Under brua – utenfor samfunnet

Pressemelding   •   jan 31, 2017 07:00 CET

Kronisk utenforskap kjennetegner de unge mennene som selger rusmidler på Vaterland i Oslo.

Uteseksjonen er til stede på gata i Oslo, hver dag hele året. I en ny kartlegging har de snakket med unge voksne i rusmiljøet på Vaterland og de som kjenner dem.

– De unge mennene er ikke først og fremst kriminelle, men de lever på utsiden av det ordinære samfunnet og livnærer seg ved illegalt salg av cannabis. De ønsker seg ut av miljøet. Setter vi inn koordinert og tilpasset innsats på et tidlig tidspunkt, kan vi bekjempe utenforskap og bedre livet til unge, utsatte mennesker. Det kan ha store samfunnsmessige og personlige gevinster, og forebygge rekruttering til miljøer som det på Vaterland, sier Pål Grav i Uteseksjonen, som har ledet kartleggingsarbeidet for Velferdsetaten.

Trenger et trygt sted å bo

Problemene starter i ung alder. Mange av de unge mennene kommer fra barnerike, trangbodde og fattige familier, med foreldre som ofte står utenfor arbeidslivet. Mange av de unge står uten tilknytning til skole, jobb eller annen dagaktivitet. Ifølge Grav er det mulig å forebygge, og viser til flere forslag i rapporten:

– Flere miljøarbeidere i skolen og koordinerende tillitspersoner, som kan bygge en nær relasjon over tid og følger opp der den unge til enhver tid befinner seg: på skolen, på gata, i fengsel eller i kontakten med hjelpeapparatet.

Mange av guttene mangler et sted å bo, hvor det er rom for å feile uten at de blir kastet ut. Uteseksjonen foreslår å etablere boenheter med tilpasset oppfølging i bydelene, slik som Grünerløkka har gode erfaringer med gjennom Fremtidshuset.

– Ungdommene trenger noe mer enn bare fire vegger og et tak. Her får ungdommene individuell oppfølging. Å ha et sted å bo er grunnleggende for å mestre livet og styrker tilhørigheten til samfunnet, sier Grav.

Uteseksjonen jobber på gata og møter utsatte unge. I rapporten anbefaler de å satse på lokale ressurser for å bedre oppvekstforholdene for barn og unge i nærmiljøet.

– Mødre i lokalmiljøet kan bli gode veiledere og brobyggere, samtidig som personer fra miljøet kan bidra med egen erfaring. sier Grav og viser til gode resultater med «Bydelsmødre» og erfaringskonsulenter på andre områder i Oslo.

Intern konkurranse og samhold

De 70 til 80 mennene som utgjør selgermiljøet på Vaterland er ikke ukjent med motgang i oppveksten. Noen har overlevd krig, vært på flukt og klart seg selv uten voksne omsorgspersoner, mens andre igjen har vært omsorgspersoner og forsørgere for yngre søsken i Oslo.

– Rusmiljøet under brua på Vaterland preges av intern konkurranse, konflikter og vold, men også samhold og et ønske om å komme seg ut av situasjonen, sier Uteseksjonens Stine Marit Sundsbø Hollerud, som har intervjuet flere av de unge mennene i miljøet.

Ifølge henne er dette unge menn med ambisjoner og ressurser.

– De ønsker seg et sted å bo, en jobb, familie og gode venner. Alt dette kan være vanskelig å få øye på bak det tøffe ansiktet som de møter oss med. De har ofte sammensatte utfordringer med rus, skolefravær og tilknytning til belastede miljøer. Mange er skeptiske til oss i hjelpeapparatet og har høy terskel for å søke bistand, sier Sundsbø Hollerud.

Kartleggingen viser at de unge mennene i selgermiljøet ønsker en annen hverdag, men opplever det som utfordrende å få til en endring. I rapporten ordlegger en av de unge mennene i miljøet seg slik:

«Folk tror vi liker å selge. Ingen liker det. Det kommer en tid da man tenker «hvorfor gjør jeg dette», og man prøver å slutte. Men vi har ingen ting, sier en av ungdommene vi har snakket med.»

                - SLUTT -

Bakgrunnsinformasjon

Hva er en HKH-rapport? 

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helseorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. I et samarbeid med Utekontakten i Bergen har KoRus Bergen utviklet og tilpasset metoden til norske forhold.

HKH gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder for så å legge tilrette for og foreslå formålstjenlige intervensjoner og tiltak.

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår til de innbyggerne i Oslo som trenger det mest.